Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa.

 

Tryb: przetarg nieograniczony.
Temat przetargu: Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa.
Numer referencyjny: GK.271.10.2019.
Data składania i otwarcia ofert: 08-07-2019 r.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 6. Załącznik Nr 3 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania/grupa kapitałowa
 7. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
 8. Formularz umowy
 9. Załącznik nr 1 do formularza umowy
Metryczka
 • wytworzono:
  28-06-2019
  przez: Tomasz Dziergwa
 • opublikowano:
  28-06-2019 08:59
  przez: Tomasz Dziergwa
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 341
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl