Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wilków, dnia 18 grudnia 2019 r.

GK.6733.10.2019.EH                                                            

 

   OBWIESZCZENIE
    o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. ,,Budowa odcinka linii energetycznej SN i demontaż linii energetycznej SN’’.

Adres inwestycji:

Działki nr 89/22 i 89/23, KM 1, obręb Lubska, gmina Wilków.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wilków

podaje do wiadomości, że w dniu 18 grudnia 2019 r. została wydana decyzja nr GK.6733.10.2019.EH o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji  w Urzędzie Gminy  w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków / pok. nr 3, w części budynku B / od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500,  w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, tj. od dnia 19.12.2019 r.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Wilków  
                                                                                                                      /-/ mgr Bogdan Zdyb

Metryczka
 • wytworzono:
  19-12-2019
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • opublikowano:
  19-12-2019 11:24
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • zmodyfikowano:
  19-12-2019 12:03
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 84
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl