Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2003 roku

Zarządzenie Nr 7/03 z dnia 6 stycznia 2003 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.

Zarządzenie Nr 8/03 z dnia 13 stycznia 2003 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 9/03 z dnia 13 stycznia 2003 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 10/03 z dnia 13 stycznia 2003 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 11/03 z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr 12/03 z dnia 24 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia opłat za wywóz nieczystości stałych dla najemców lokali komunalnych.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 13/03 z dnia 5 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2003 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 14/03 z dnia 10 lutego 2003 r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia gminnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego.

Zarządzenie Nr 15/03 z dnia 12 lutego 2003 r.
w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości, położonej w Wojciechowie stanowiącej własność Pana Zbigniewa Kapuśniaka.

Zarządzenie Nr 16/03 z dnia 12 lutego 2003 r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia gminnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla gimnazjum.

Zarządzenie Nr 17/03 z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia gminnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla gimnazjum.

Zarządzenie Nr 18/03 z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia gminnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla Szkół Podstawowych.

Zarządzenie Nr 19/03 z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia gminnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla gimnazjum.

Zarządzenie Nr 20/03 z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia gminnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla gimnazjum.

Zarządzenie Nr 21/03 z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia gminnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla gimnazjum.

Zarządzenie Nr 22/03 z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia gminnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla gimnazjum.

Zarządzenie Nr 23/03 z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia gminnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Technicznego dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

Zarządzenie Nr 24/03 z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wilków

Zarządzenie Nr 25/03 z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 26/03 z dnia 4 marca 2003 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 27/03 z dnia 4 marca 2003 r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia gminnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla Szkół Podstawowych.

Zarządzenie Nr 28/03 z dnia 4 marca 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 29/03 z dnia 4 marca 2003 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 30/03 z dnia 4 marca 2003 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr 31/03 z dnia 4 marca 2003 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 32/03 z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wilków.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 33/03 z dnia 14 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 34/03 z dnia 17 marca 2003 r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia gminnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla Gimnazjum.

Zarządzenie Nr 35/03 z dnia 17 marca 2003 r.
w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.

Zarządzenie Nr 36/03 z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 37/03 z dnia 17 marca 2003 r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia gminnego etapu Wojewódzkich Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Zarządzenie Nr 38/03 z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 39/03 z dnia 4 kwietnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 40/03 z dnia 4 kwietnia 2003 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 41/03 z dnia 4 kwietnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 42/03 z dnia 17 kwietnia 2003 r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia VIII Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego klas I – III szkól podstawowych.

Zarządzenie Nr 43/03 z dnia 18 kwietnia 2003 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie.

Zarządzenie Nr 44/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 45/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Bukowiu.

Zarządzenie Nr 46/03 z dnia 21 maja 2003 r.
w sprawie zmiany kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 47/03 z dnia 21 maja 2003 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 48/03 z dnia 21 maja 2003 r.
w sprawie przejęcia budynku szatni sportowej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr 49/03 z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

Zarządzenie Nr 50/03 z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 51/03 z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji do Spraw Referendum.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 52/03 z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie układu wykonawczego budŜetu gminy na 2003 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 53/03 z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 54/03 z dnia 6 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 55/03 z dnia 6 czerwca 2003 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 56/03 z dnia 6 czerwca 2003 r.
w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pągowie.

Zarządzenie Nr 57/03 z dnia 20 czerwca 2003 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 58/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 59/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Pągowie.

Zarządzenie Nr 60/03 z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie powołania komisji odbioru końcowego.

Zarządzenie Nr 61/03 z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 62/03 z dnia 11 lipca 2003 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 63/03 z dnia 14 lipca 2003 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 64/03 z dnia 14 lipca 2003 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 65/03 z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie zniszczenia dokumentów niearchiwalnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Pągowie.

Zarządzenie Nr 66/03 z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie powołania, składu oraz zasad działania zespołu do spraw koordynacji działań ratowniczych na wypadek zdarzeń mogących wywołać sytuację kryzysową.

Zarządzenie Nr 67/03 z dnia 1 sierpnia 2003 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 68/03 z dnia 1 sierpnia 2003 r.
w sprawie ustalenia procedur kontroli w Urzędzie Gminy Wilków.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 69/03 z dnia 8 sierpnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 70/03 z dnia 12 sierpnia 2003 r.
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 71/03 z dnia 25 sierpnia 2003 r.
w sprawie zmiany kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 72/03 z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 73/03 z dnia 27 sierpnia 2003 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 74/03 z dnia 2 września 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 75/03 z dnia 2 września 2003 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 76/03 z dnia 3 września 2003 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 77/03 z dnia 3 września 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie rzeczowego składnika majątkowego.

Zarządzenie Nr 78/03 z dnia 22 września 2003 r.
w sprawie zmiany kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 79/03 z dnia 22 września 2003 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 80/03 z dnia 22 września 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 81/03 z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 82/03 z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie zmiany kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 83/03 z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 84/03 z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie zbycia kompleksu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wilkowie stanowiących własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 85/03 z dnia 14 października 2003 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 86/03 z dnia 17 października 2003 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników będących na wyposażeniu stacji uzdatniania wody w Jakubowicach.

Zarządzenie Nr 87/03 z dnia 20 października 2003 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 88/03 z dnia 27 października 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 89/03 z dnia 3 listopada 2003 r.
w sprawie zdjęcia ze stanu książek uznanych za braki bezwzględne.

Zarządzenie Nr 90/03 z dnia 5 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 91/03 z dnia 18 listopada 2003 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 92/03 z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 93/03 z dnia 24 listopada 2003 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 94/03 z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie należności za stłuczki oraz zniszczenia naczyń i rzeczy będących na stanie Domu Kultury w Wilkowie.

Zarządzenie Nr 95/03 z dnia 28 listopada 2003 r.
o zmianie Zarządzenia Nr 92/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zmiany kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 96/03 z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 97/03 z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2003 rok.

Zarządzenie Nr 98/03 z dnia 12 grudnia 2003 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Wilkowie projektu budżetu gminy na 2004 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 99/03 z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 100/03 z dnia 17 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wilków.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 101/03 z dnia 22 grudnia 2003 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 102/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązku zastępstwa.

Zarządzenie Nr 103/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązku zastępstwa.

Zarządzenie Nr 104/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązku zastępstwa.

Zarządzenie Nr 105/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych..

Zarządzenie Nr 106/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 107/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 108/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjne

Zarządzenie Nr 109/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 110/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 111/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 112/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej tranzytowej Jakubowice-Krzyków oraz wodociągu rozdzielczego dla wsi Jakubowice, Krzyków i Idzikowice.