Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2004 roku

Zarządzenie Nr 113/04 z dnia 5 stycznia 2004 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.

Zarządzenie Nr 114/04 z dnia 7 stycznia 2004 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 115/04 z dnia 7 stycznia 2004 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 116/04 z dnia 7 stycznia 2004 r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia IV Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

Zarządzenie Nr 117/04 z dnia 8 stycznia 2004 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Krzykowie, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu.

Zarządzenie Nr 118/04 z dnia 8 stycznia 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 119/04 z dnia 26 stycznia 2004 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 120/04 z dnia 19 lutego 2004 r.
w sprawie zmiany kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 121/04 z dnia 27 lutego 2004 r.
w sprawie ustalenia opłat za wywóz nieczystości stałych dla najemców lokali komunalnych.

Zarządzenie Nr 122/04 z dnia 9 marca 2004 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 123/04 z dnia 11 marca 2004 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lubskiej stanowiącej własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 124/04 z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 125/04 z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 126/04 z dnia 14 kwietnia 2004 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 127/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 128/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 129/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji sprzętu nie objętego normami przez producenta.

Zarządzenie Nr 130/04 z dnia 7 maja 2004 r.
w sprawie zmiany kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 131/04 z dnia 11 maja 2004 r.
sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 132/04 z dnia 14 maja 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 133/04 z dnia 20 maja 2004 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

Zarządzenie Nr 134/04 z dnia 24 maja 2004 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 135/04 z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych, położonych w Dębniku stanowiących własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 136/04 z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu służbowego Nysa „Towos".

Zarządzenie Nr 137/04 z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wojciechowie.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 138/04 z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie odwiertu studziennego ujęcia wody w miejscowości Jakubowice, gmina Wilków.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 139/04 z dnia 9 czerwca 2004 r.
w sprawie zmiany kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 140/04 z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 141/04 z dnia 14 czerwca 2004 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, położonych w Pągowie i Pszenicznej, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu.

Zarządzenie Nr 142/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 143/04 z dnia 1 lipca 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi pogrzebowe.

Zarządzenie Nr 144/04 z dnia 2 lipca 2004 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont świetlicy wiejskiej w Pszenicznej.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 145/04 z dnia 2 lipca 2004 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w PLN.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 146/04 z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 147/04 z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jakubowice - Krzyków oraz wodociągu rozdzielczego dla wsi Jakubowice, Krzyków, Idzikowice".

Zarządzenie Nr 148/04 z dnia 12 lipca 2004 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jakubowice - Krzyków oraz wodociągu rozdzielczego dla wsi Jakubowice, Krzyków, Idzikowice".

Zarządzenie Nr 149/04 z dnia 12 lipca 2004 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 150/04 z dnia 12 lipca 2004 r.
o zmianie zarządzenia Nr 10/94 Wójta Gminy Wilków w sprawie regulaminu tworzenia i podziału funduszu świadczeń socjalnych skumulowanego w Urzędzie Gminy w Wilkowie.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 151/04 z dnia 15 lipca 2004 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 152/04 z dnia 19 lipca 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 153/04 z dnia 19 lipca 2004 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 154/04 z dnia 19 lipca 2004 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 155/04 z dnia 19 lipca 2004 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr 156/04 z dnia 19 lipca 2004 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Zarządzenie Nr 157/04 z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego prac hydrogeologicznych polegających na odwierceniu studni głębinowej na terenie ujęcia wody w miejscowości Jakubowice gm.Wilków.

Zarządzenie Nr 158/04 z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum Publicznym w Wilkowie.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 159/04 z dnia 5 sierpnia 2004 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 160/04 z dnia 5 sierpnia 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie w części decyzji komunalizacyjnej obejmującej drogę w Bukowiu.

Zarządzenie Nr 161/04 z dnia 10 sierpnia 2004 r.
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 162/04 z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację systemu oświetlenia dróg i ulic terenu gminy Wilków, woj.opolskie.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 163/04 z dnia 13 sierpnia 2004 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 164/04 z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 165/04 z dnia 1 września 2004 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 166/04 z dnia 9 września 2004 r.
w sprawie ustalenia opłaty za ogrzanie 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 167/04 z dnia 16 września 2004 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 168/04 z dnia 17 września 2004 r.
w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wilkowie stanowiących własność Gminy Wilków i Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu.

Zarządzenie Nr 169/04 z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 170/04 z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 171/04 z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy na IV kwartał 2004 r.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 172/04 z dnia 11 października 2004 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Urzędu Gminy.

Zarządzenie Nr 173/04 z dnia 20 października 2004 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły, położonej w Pągowie.

Zarządzenie Nr 174/04 z dnia 5 listopada 2004 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 175/04 z dnia 15 listopada 2004 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na 2005 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 176/04 z dnia 16 listopada 2004 r.
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 177/04 z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 178/04 z dnia 25 listopada 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Wilków.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 179/04 z dnia 25 listopada 2004 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Tadeuszowi Młynarskiemu - Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Zarządzenie Nr 180/04 z dnia 25 listopada 2004 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Krzysztofowi Kłębek - Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach.

Zarządzenie Nr 181/04 z dnia 25 listopada 2004 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Romanowi Półrolniczak - Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

Zarządzenie Nr 182/04 z dnia 25 listopada 2004 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Irenie Szajda - Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Wilkowie.

Zarządzenie Nr 183/04 z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 184/04 z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 185/04 z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Wilkowie.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 186/04 z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 187/04 z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wilków.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 188/04 z dnia 14 grudnia 2004 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Stanisławie Witek - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr 189/04 z dnia 14 grudnia 2004 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 190/04 z dnia 14 grudnia 2004 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2004 r.

Zarządzenie Nr 191/04 z dnia 16 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych na finansowanie zadań powierzonych i dofinansowanie zadań własnych w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 192/04 z dnia 16 grudnia 2004 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.„Modernizacja systemu oświetlenia dróg i ulic terenu Gminy Wilków".

Zarządzenie Nr 193/04 z dnia 16 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 194/04 z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowego składnika majątkowego.

Zarządzenie Nr 195/04 z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 196/04 z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 197/04 z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 198/04 z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.

Zarządzenie Nr 199/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2004 rok.