Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2005 roku

Zarządzenie Nr 200/05 z dnia 3 stycznia 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 201/05 z dnia 6 stycznia 2005 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 202/05 z dnia 6 stycznia 2005 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy na I kwartał 2005 r.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 203/05 z dnia 28 stycznia 2005 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązku zastępstwa.

Zarządzenie Nr 204/05 z dnia 28 stycznia 2005 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyborów sołtysa wsi Młokicie.

Zarządzenie Nr 205/05 z dnia 28 stycznia 2005 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw oceny dokumentacji niearchiwalnej.

Zarządzenie Nr 206/05 z dnia 10 lutego 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.

Zarządzenie Nr 207/05 z dnia 10 lutego 2005 r.
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 208/05 z dnia 10 lutego 2005 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własnośćGminy Wilków.

Zarządzenie Nr 209/05 z dnia 15 lutego 2005 r.
w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.

Zarządzenie Nr 210/05 z dnia 15 lutego 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 211/05 z dnia 15 lutego 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 212/05 z dnia 2 marca 2005 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 213/05 z dnia 7 marca 2005 r.
o zmianie zarządzenia Nr 10/94 Wójta Gminy Wilków w sprawie regulaminu tworzenia i podziału funduszu świadczeń socjalnych skumulowanego w Urzędzie Gminy w Wilkowie.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 214/05 z dnia 24 marca 2005 r.
w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr 215/05 z dnia 25 marca 2005 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 216/05 z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Nr 3/95 Wójta Gminy Wilków z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie podjęcia działalności w formie środków specjalnych.

Zarządzenie Nr 217/05 z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 218/05 z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy na II kwartał 2005 r.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 219/05 z dnia 6 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie Nr 220/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 221/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 222/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r.
w sprawie użytkowania i eksploatacji pojazdów samochodowych będących na stanie mienia komunalnego gminy Wilków.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 223/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów Pągów-Bukowie w Bukowiu.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 224/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, dostawy i usługi do 60.000 euro
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 225/05 z dnia 6 maja 2005 r.
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 226/05 z dnia 6 maja 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 227/05 z dnia 10 maja 2005 r.
w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie Nr 228/05 z dnia 9 czerwca 2005 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (drogę) położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 229/05 z dnia 9 czerwca 2005 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, położonej w Wilkowie stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu.

Zarządzenie Nr 230/05 z dnia 9 czerwca 2005 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

Zarządzenie Nr 231/05 z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 232/05 z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 233/05 z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, położonej w Wilkowie stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu.

Zarządzenie Nr 234/05 z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 235/05 z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 236/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.
o zmianie zarządzenia Nr 185/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Wilkowie.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 237/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 238/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy na III kwartał 2005r.

Zarządzenie Nr 239/05 z dnia 7 lipca 2005 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 240/05 z dnia 14 lipca 2005 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Idzikowicach.

Zarządzenie Nr 241/05 z dnia 14 lipca 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 242/05 z dnia 14 lipca 2005 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu wraz z dobudową garażu i zbiornikiem na ścieki
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 243/05 z dnia 21 lipca 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 244/05 z dnia 27 lipca 2005 r.
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 245/05 z dnia 28 lipca 2005 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lubskiej.

Zarządzenie Nr 246/05 z dnia 28 lipca 2005 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły, położonej w Pągowie.

Zarządzenie Nr 247/05 z dnia 28 lipca 2005 r.
w sprawie zbycia lokalu użytkowego (ośrodek zdrowia) stanowiącego własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 248/05 z dnia 3 sierpnia 2005 r.
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 249/05 z dnia 4 sierpnia 2005 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowie.

Zarządzenie Nr 250/05 z dnia 22 sierpnia 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 251/05 z dnia 2 września 2005 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

Zarządzenie Nr 252/05 z dnia 2 września 2005 r.
w sprawie powołania komisji odbioru końcowego.

Zarządzenie Nr 253/05 z dnia 12 września 2005 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

Zarządzenie Nr 254/05 z dnia 15 września 2005 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 255/05 z dnia 16 września 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 256/05 z dnia 20 września 2005 r.
o zmianie zarządzenia Nr 251/05 Wójta Gminy Wilków z dnia 2 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 257/05 z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 258/05 z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 259/05 z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 260/05 z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie Nr 261/05 z dnia 30 września 2005 r.
o zmianie zarządzenia Nr 253/05 Wójta Gminy Wilków z dnia 12 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 262/05 z dnia 30 września 2005 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr 263/05 z dnia 7 października 2005 r.
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 264/05 z dnia 7 października 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 265/05 z dnia 7 października 2005 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, położonych w Idzikowicach stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu.

Zarządzenie Nr 266/05 z dnia 7 października 2005 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, położonej w Idzikowicach stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu.

Zarządzenie Nr 267/05 z dnia 7 października 2005 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 268/05 z dnia 7 października 2005 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 269/05 z dnia 21 października 2005 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, położonej w Idzikowicach stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu.

Zarządzenie Nr 270/05 z dnia 10 listopada 2005 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na 2006 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 271/05 z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 272/05 z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 273/05 z dnia 2 grudnia 2005 r.
o zmianie zarządzenia Nr 178/04 Wójta Gminy Wilków z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 274/05 z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 275/05 z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wilków.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 276/05 z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 277/05 z dnia 16 grudnia 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 278/05 z dnia 16 grudnia 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 279/05 z dnia 16 grudnia 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2005 r.

Zarządzenie Nr 280/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych w budżecie gminy na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 281/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
o zmianie zarządzenia nr 10/94 Wójta Gminy Wilków w sprawie regulaminu tworzenia i podziału funduszu świadczeń socjalnych skumulowanego w Urzędzie Gminy w Wilkowie.