Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2006 roku

Zarządzenie Nr 282/06 z dnia 6 stycznia 2006 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 283/06 z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 284/06 z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 285/06 z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 286/06 z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Zarządzenie Nr 287/06 z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 288/06 z dnia 16 marca 2006 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 289/06 z dnia 16 marca 2006 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 290/06 z dnia 22 marca 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 291/06 z dnia 23 marca 2006 r.
w sprawie zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Wilkowie stanowiących własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 292/06 z dnia 24 marca 2006 r.
w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Zarządzenie Nr 293/06 z dnia 24 marca 2006 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 294/06 z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 295/06 z dnia 6 kwietnia 2006 r.
o zmianie zarządzenia Nr 185/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr 296/06 z dnia 12 kwietnia 2006 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zarządzenie Nr 297/06 z dnia 12 kwietnia 2006 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Zarządzenie Nr 298/06 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Romanowi Półrolniczak - Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

Zarządzenie Nr 299/06 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 300/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Zarządzenie Nr 301/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 302/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r.
o zmianie zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr 303/06 z dnia 4 maja 2006 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 304/06 z dnia 18 maja 2006 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 305/06 z dnia 25 maja 2006 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 306/06 z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu pracy Urzędu Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr 307/06 z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Wilków do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 308/06 z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Wilków do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 309/06 z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 310/06 z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 311/06 z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2006r.

Zarządzenie Nr 312/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej bez przyłączy w miejscowości Wojciechów – Kolonia gm. Wilków”.

Zarządzenie Nr 313/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Młokicie gm. Wilków”.

Zarządzenie Nr 314/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Lubska gm. Wilków”.

Zarządzenie Nr 315/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dębniku stanowiącej własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 316/06 z dnia 13 lipca 2006 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 317/06 z dnia 13 lipca 2006 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 318/06 z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 319/06 z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 320/06 z dnia 21 lipca 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Opiniującej w sprawach świadczeń udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 321/06 z dnia 9 sierpnia 2006 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 322/06 z dnia 9 sierpnia 2006 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 323/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 324/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 325/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 326/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 327/06 z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 328/06 z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 329/06 z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o nagrody Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 330/06 z dnia 5 października 2006 r.
w sprawie zbycia udziału w ½ części w nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubskiej stanowiącej własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr 331/06 z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 332/06 z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 333/06 z dnia 10 października 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 334/06 z dnia 10 października 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.

Zarządzenie Nr 335/06 z dnia 10 października 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr 336/06 z dnia 18 października 2006 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 337/06 z dnia 19 października 2006 r.
w sprawie określenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 338/06 z dnia 19 października 2006 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zarządzenie Nr 339/06 z dnia 30 października 2006 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.
Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 340/06 z dnia 3 listopada 2006 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na roboty budowlane, dostawy i usługi do 60.000 euro.

Zarządzenie Nr 341/06 z dnia 8 listopada 2006 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 342/06 z dnia 14 listopada 2006 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu gminy na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 343/06 z dnia 14 listopada 2006 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 344/06 z dnia 14 listopada 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 345/06 z dnia 14 listopada 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 346/06 z dnia 14 listopada 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 347/06 z dnia 20 listopada 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 348/06 z dnia 20 listopada 2006 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr 349/06 z dnia 30 listopada 2006 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-1/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-2/06 z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-3/06 z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej świetlicą wiejską, położoną w Lubskiej.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-4/06 z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-5/06 z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-6/06 z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2006 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-7/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.