Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2010 roku

Zarządzenie Nr ORG. 0151-254/10 z dnia 4 stycznia 2010r.
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-255/10 z dnia 7 stycznia 2010r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr ORG. 0151-256/10 z dnia 7 stycznia 2010r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-257/10 z dnia 11 stycznia 2010r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-258/10 z dnia 11 stycznia 2010r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-259/10 z dnia 19 stycznia 2010r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-260/10 z dnia 19 stycznia 2010r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Wilków.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-261/10 z dnia 22 stycznia 2010r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-262/10 z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-263/10 z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-264/10 z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-265/10 z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-266/10 z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-267/10 z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-268/10 z dnia 9 lutego 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-269/10 z dnia 18 lutego 2010r.
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-270/10 z dnia 22 lutego 2010r.
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-271/10 z dnia 25 lutego 2010r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-272/10 z dnia 1 marca 2010r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-272a/10 z dnia 1 marca 2010r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Namysłów-Wilków i dla wsi Krzyków w oparciu o dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ramach przedsięwzięcia: „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w Powiecie Namysłowskim” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-273/10 z dnia 15 marca 2010r.
z wykonania budżetu Gminy Wilków za rok 2009.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-274/10 z dnia 15 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-275/10 z dnia 15 marca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-276/10 z dnia 6 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2010 rok.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-277/10 z dnia 6 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-278/10 z dnia 16 kwietnia 2010r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-279/10 z dnia 26 kwietnia 2010r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-280/10 z dnia 26 kwietnia 2010r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Wilków konkursu pn. „Piękny ogród, piękna zagroda”.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-281/10 z dnia 4 maja 2010r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-282/10 z dnia 4 maja 2010r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2010 rok.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-283/10 z dnia 5 maja 2010r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0151-258/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-284/10 z dnia 18 maja 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-285/10 z dnia 18 maja 2010r.
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-286/10 z dnia 18 maja 2010r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-287/10 z dnia 22 maja 2010r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego pełniącego funkcję Lidera Gminnego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-288/10 z dnia 25 maja 2010r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-289/10 z dnia 25 maja 2010r.
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-289a/10 z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-290/10 z dnia 1 czerwca 2010r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-291/10 z dnia 1 czerwca 2010r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na terenie gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-292/10 z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-293/10 z dnia 10 czerwca 2010r.
w sprawie wyznaczenia osób do składu komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych klęskach na terenie gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-294/10 z dnia 10 czerwca 2010r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-295/10 z dnia 16 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-296/10 z dnia 21 czerwca 2010r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-297/10 z dnia 21 czerwca 2010r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-298/10 z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-299/10 z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-300/10 z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-301/10 z dnia 30 czerwca 2010r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG. 0151-290/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-302/10 z dnia 1 lipca 2010r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-303/10 z dnia 1 lipca 2010r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-304/10 z dnia 1 lipca 2010r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2010 rok.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-305/10 z dnia 14 lipca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-306/10 z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-307/10 z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Zarządzenie Nr ORG. 0151-308/10 z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-309/10 z dnia 19 lipca 2010r.
w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-310/10 z dnia 22 lipca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-311/10 z dnia 29 lipca 2010r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG. 0151-309/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-312/10 z dnia 3 sierpnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-313/10 z dnia 3 sierpnia 2010r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2010r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-314/10 z dnia 17 sierpnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-315/10 z dnia 19 sierpnia 2010r.
w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wilkowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr ORG. 0151-316/10 z dnia 19 sierpnia 2010r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0151-258/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 11 styczna 2010 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-317/10 z dnia 19 sierpnia 2010r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2010 roku.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-318/10 z dnia 27 sierpnia 2010r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-319/10 z dnia 27 sierpnia 2010r.
w sprawie zarządzenia w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-320/10 z dnia 1 września 2010r.
w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-321/10 z dnia 1 września 2010r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-322/10 z dnia 1 września 2010r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu „Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-323/10 z dnia 13 września 2010r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy.
Załącznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-324/10 z dnia 16 września 2010r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częsciowego i końcowego inwestycji pn.: „Budowa Kanalizacji Sanitarnej na trasie Namysłów - Wilków i dla wsi Krzyków” w oparciu o dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ramach przedsięwzięcia „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie Namysłowskim”.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-325/10 z dnia 22 września 2010r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-326/10 z dnia 22 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-327/10 z dnia 22 września 2010r.
w sprawie zarządzenia Nr ORG.0151-272a/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i dla wsi Krzyków w oparciu o dokumentacje techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ramach przedsięwzięcia: „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w Powiecie Namysłowskim”w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-328/10 z dnia 22 września 2010r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn: „Wykonanie centrum rekreacji w Pągowie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-329/10 z dnia 22 września 2010r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn: „Podsumowanie, doświadczenie, zabawa - Organizacja dożynek w gminie Wilków” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-330/10 z dnia 6 października 2010r.
w sprawie podania do publucznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-331/10 z dnia 6 października 2010r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-332/10 z dnia 6 października 2010r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-333/10 z dnia 6 października 2010r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji oraz ewentualnych prac dodatkowych pn.: „Wykonanie Centrum Rekreacji w Pągowie”.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-334/10 z dnia 14 października 2010r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-335/10 z dnia 18 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-336/10 z dnia 18 października 2010r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Załacznik

Zarządzenie Nr ORG. 0151-337/10 z dnia 22 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-338/10 z dnia 29 października 2010r.
w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-339/10 z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-340/10 z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-341/10 z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-342/10 z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-343/10 z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-344/10 z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-345/10 z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-346/10 z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-347/10 z dnia 25 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-348/10 z dnia 29 listopada 2010r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji oraz ewentualnych prac dodatkowych pn.: „Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. I Budowa kotłowni.”.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-349/10 z dnia 1 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-350/10 z dnia 1 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-351/10 z dnia 1 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-352/10 z dnia 6 grudnia 2010r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. na terenie gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-353/10 z dnia 7 grudnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego i końcowego inwestycji pn.: „Budowa Kanalizacji Sanitarnej na trasie Namysłów – Wilków i dla wsi Krzyków” w oparciu o dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ramach przedsięwzięcia „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie Namysłowskim”.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-354/10 z dnia 7 grudnia 2010r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-355/10 z dnia 7 grudnia 2010r.
w sprawie wprowadzania zasad (polityki) rachunkowości dla projektu systemowego „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie Nr ORG.0151-1/10 z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-2/10 z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków urzędu gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-3/10 z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0151-4/10 z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-5/10 z dnia 21 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-6/10 z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Wilkowie na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

Zarządzenie Nr ORG.0151-7/10 z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0151-8/10 z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.