Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2008 roku

Zarządzenie Nr ORG. 0151-78/08 z dnia 2 stycznia 2008r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Romanowi Półrolniczak - Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-79/08 z dnia 2 stycznia 2008r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Tadeuszowi Młynarskiemu - Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-80/08 z dnia 2 stycznia 2008r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Irenie Szajda - Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-81/08 z dnia 2 stycznia 2008r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Krystynie Sochalskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-82/08 z dnia 2 stycznia 2008r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-83/08 z dnia 7 stycznia 2008r.
w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-84/08 z dnia 7 stycznia 2008r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-85/08 z dnia 11 stycznia 2008r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-86/08 z dnia 11 stycznia 2008r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze programowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-87/08 z dnia 28 stycznia 2008r.
w sprawie użytkowania i eksploatacji pojazdów samochodowych będących na stanie mienia komunalnego gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-88/08 z dnia 11 lutego 2008r.
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-89/08 z dnia 12 lutego 2008r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-90/08 z dnia 12 marca 2008r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-91/08 z dnia 31 marca 2008r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-92/08 z dnia 31 marca 2008r.
w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-93/08 z dnia 8 kwietnia 2008r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-94/08 z dnia 14 kwietnia 2008r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-95/08 z dnia 17 kwietnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-96/08 z dnia 17 kwietnia 2008r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Stanisławie Witek - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-97/08 z dnia 21 kwietnia 2008r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Wilków konkursu pn. "Piękny ogród, piękna zagroda".

Zarządzenie Nr ORG. 0151-98/08 z dnia 21 kwietnia 2008r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-99/08 z dnia 29 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-100/08 z dnia 5 maja 2008r.
w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-101/08 z dnia 5 maja 2008r.
w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-102/08 z dnia 8 maja 2008r.
w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-103/08 z dnia 8 maja 2008r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-104/08 z dnia 15 maja 2008r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-105/08 z dnia 15 maja 2008r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-106/08 z dnia 26 maja 2008r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli na terenie gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-107/08 z dnia 26 maja 2008r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-108/08 z dnia 26 maja 2008r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-109/08 z dnia 26 maja 2008r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-110/08 z dnia 26 maja 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-111/08 z dnia 26 maja 2008r.
w sprawie ustalenia zasad archiwizacji w Urzędzie Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-112/08 z dnia 4 czerwca 2008r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Wilkowie na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-113/08 z dnia 5 czerwca 2008r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej działek budowlanych, położonych w Idzikowicach.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-114/08 z dnia 5 czerwca 2008r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-115/08 z dnia 5 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-116/08 z dnia 6 czerwca 2008r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Wilkowie na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-117/08 z dnia 13 czerwca 2008 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-118/08 z dnia 3 lipca 2008 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG. 0151-84/08 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-119/08 z dnia 3 lipca 2008 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-120/08 z dnia 24 lipca 2008 r.
w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-121/08 z dnia 24 lipca 2008 r.
w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-122/08 z dnia 31 lipca 2008 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu terenu pod działalność gospodarczą usługowo-produkcyjną, położonego w Krzykowie.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-123/08 z dnia 4 sierpnia 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-124/08 z dnia 5 sierpnia 2008 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-125/08 z dnia 4 sierpnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-126/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-127/08 z dnia 1 września 2008 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-128/08 z dnia 4 września 2008 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-129/08 z dnia 4 września 2008 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-130/08 z dnia 4 września 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-131/08 z dnia 18 września 2008 r..
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-132/08 z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Utwardzenie terenu wokół Gimnazjum w Wilkowie”.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-133/08 z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszualimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-134/08 z dnia 8 października 2008 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-135/08 z dnia 8 października 2008 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-136/08 z dnia 8 października 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-137/08 z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-138/08 z dnia 20 października 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-139/08 z dnia 27 października 2008 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Idzikowicach wrazz przebudową pomieszczeń kuchennych”.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-140/08 z dnia 27 października 2008 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Wykonanie docieplenia stropodachu i ścian budynku remizy OSP w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-141/08 z dnia 27 października 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-142/08 z dnia 3 listopada 2008 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-143/08 z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-144/08 z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie powołania komisji do spraw oceny dokumentacji niearchiwalnej.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-145/08 z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie opinii do projektu uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-146/08 z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu Gminy Wilków na 2009 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-147/08 z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Zwiernik – Specjalisty pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia wywiadualimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-148/08 z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie upoważnienia Pani Anny Buśko – Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-149/08 z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie upoważnienia Pani Joanny Piaskowskiej–Kaczor – Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-150/08 z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-151/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-152/08 z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-153/08 z dnia 02 grudnia 2008 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-154/08 z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-155/08 z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-156/08 z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-157/08 z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2008 rok.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-158/08 z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt Urzędu Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-159/08 z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG. 0151-160/08 z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie organizacji bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Wilkowie.