Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilków

Zakres Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmuje ustalenie; nowego przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie użytkowania, warunków zabudowy, zasad zagospodarowania terenów objętych zmianą planu, warunków wynikających z ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, zasad wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

Uchwała Nr XIX/110/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 sierpnia 2008r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 75, poz.1921 )

Uchwała Nr III/19/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków obejmujących wsie Dębnik, Idzikowice, Krzyków, Lubska, Młokicie, Pągów, Wilków i Wojciechów.

Poniżej mapy miejscowości:
Mapa - Dębnik
Mapa - Idzikowice
Mapa - Krzyków
Mapa - Lubska
Mapa - Młokicie
Mapa - Pągów
Mapa - Wojciechów


Uchwała Nr XXX/176/09
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
załacznik nr 1

załacznik nr 2
 


Uchwała Nr XXXIX/240/10  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych


Uchwała Nr IX/69/11 z dnia 28 października 2011r.  
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-04-2006
  przez: Rafał Staszczyszyn
 • opublikowano:
  13-04-2006 13:20
  przez: Rafał Staszczyszyn
 • zmodyfikowano:
  13-12-2019 12:44
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 14182
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl