Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilków

Zakres Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmuje ustalenie; nowego przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnym sposobie użytkowania, warunków zabudowy, zasad zagospodarowania terenów objętych zmianą planu, warunków wynikających z ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, zasad wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

Uchwała Nr XIX/110/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 75, poz.1921).

Uchwała Nr III/19/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków obejmujących wsie Dębnik, Idzikowice, Krzyków, Lubska, Młokicie, Pągów, Wilków i Wojciechów.

Poniżej mapy miejscowości:
Mapa - Dębnik
Mapa - Idzikowice
Mapa - Krzyków
Mapa - Lubska
Mapa - Młokicie
Mapa - Pągów
Mapa - Wojciechów


Uchwała Nr XXX/176/09
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2


Uchwała Nr XXXIX/240/10
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.


Uchwała Nr IX/69/11 z dnia 28 października 2011r.
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.