Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest Wójt. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Wilkowie przedstawia się następująco:
- Wójt Gminy,
- Zastępca Wójta,
- Sekretarz Gminy,
- Referat Finansowy,
- Referat Gospodarki Komunalnej,
- Samodzielne stanowiska pracy,
- Obsługa – stanowiska pomocnicze i obsługi.

 

 

Gminne jednostki organizacyjne:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu,
- Publiczne Przedszkole w Wilkowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie.