Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest Wójt. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Wilkowie przedstawia się następująco:
- Wójt Gminy,
- Sekretarz Gminy,
- Referat Finansowy,
- Referat Gospodarki Komunalnej,
- Samodzielne stanowiska pracy,
- Obsługa – stanowiska pomocnicze i obsługi.


Jednostki organizacyjne gminy:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu,
- Publiczne Przedszkole w Wilkowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie.

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Rafał Staszczyszyn
 • opublikowano:
  30-06-2003 14:20
  przez: Rafał Staszczyszyn
 • zmodyfikowano:
  05-03-2020 14:51
  przez: Tomasz Dziergwa
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 10301
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl