Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr ORG. 0151-176/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr ORG. 0151-176/09
 Wójta  Gminy  Wilków
z dnia 13 marca 2009r.
 
 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 

Na podstawie art. 76 i art. 173 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25 poz. 219, z 2006r. Nr 118, poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) zarządzam,
co następuje:

 
§ 1.
1. Wyznaczam na obszarze gminy Wilków miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów komitetów wyborczych.
 
2. Wykaz wyznaczonych miejsc stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

                                                                                                          Wójt Gminy Wilków

Zygmunt Szulakowski


 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr  ORG. 0151-176/09
Wójta Gminy Wilków
z dnia 13 marca 2009r.
 
WYKAZ

miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Nazwa miejscowości

 

Miejsce umieszczania obwieszczeń
i plakatów

 
Bukowie

3 tablice ogłoszeń: ul. Lipowa, ul. Jesionowa

Dębnik

1 tablica ogłoszeń

Lubska

1 tablica ogłoszeń

Młokicie

2 tablice ogłoszeń

Pielgrzymowice

1 tablica ogłoszeń

Idzikowice

2 tablice ogłoszeń

Jakubowice

1 tablica ogłoszeń

Krzyków

2 tablice ogłoszeń

Pągów

1 tablica ogłoszeń: ul. Główna

Pszeniczna

2 tablice ogłoszeń: ul. Lipowa, ul. Ogrodowa

Wilków z przysiółkiem Wilkówek

5 tablic ogłoszeń: ul. Długa, ul. Kolejowa,
ul. Wrocławska

Wojciechów

1 tablica ogłoszeń