Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwodowe Komisje Wyborcze do Parlamentu Europejskiego 2009 r.

 
ZARZĄDZENIE Nr ORG. 0151-193/09
Wójta   Gminy    Wilków
z dnia 12 maja 2009 r.
 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

   

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) w związku art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r.  Nr 171, poz. 1056) i § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U. Nr 84, poz. 921, z 2004 r. Nr 38, poz. 352 oraz z 2005 r. Nr 102, poz. 859) zarządzam, co następuje: 

§ 1.
 

Powołuję na obszarze gminy Wilków siedem obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., w składach osobowych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.
           

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu w Urzędzie Gminy w Wilkowie oraz w siedzibach obwodowych komisji wyborczych. 

§ 3.
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Pobierz


PDF193 - skady OKW do UE - załącznik.pdf (151,98KB)

PDFZarządzenie - powołanie komisji - załącznik.pdf (146,58KB)