Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr ORG.0050.83.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Wilkowie

 

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.83.2011

WÓJTA    GMINY    WILKÓW

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Wilkowie 


Na podstawie § 2 uchwały Nr XXX/146/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania (Dz.Urz.Woj.Opolsk.    Nr 47, poz. 1508) w związku z art. 14 § 2 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Zmienia się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Wilkowie z „Domu Kultury, ul. Wrocławska 16, Wilków” na „Publiczne Gimnazjum, ul. Długa 38, Wilków”.

 

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wójt 

  mgr Bogdan Zdyb