Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa.

 

Wilków, 25.07.2013r.

GKR.271.5.2013r.          

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje  Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

 

Wójt Gminy Wilków informuje, że w dniu 25.07.2013 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa  (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 133215 - 2013  dnia 04.07.2013 r.) pomiędzy: Gminą Wilków a firmą

Firma Wielobranżowa „Bartosz Dorociak’’ ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 12.07.2013 r.

Cena wybranej oferty 2,19 zł brutto za 1 km.

Oferta z najniższą ceną 2,19 zł brutto za 1 km.

Oferta z najwyższą ceną 2,22 zł brutto za 1 km.

 

                                                                 Wójt Gminy Wilków

                                                               mgr Bogdan Zdyb

Metryczka
 • wytworzono:
  25-07-2013
  przez: Rafał Staszczyszyn
 • opublikowano:
  25-07-2013 10:23
  przez: Rafał Staszczyszyn
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 6286
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl