Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków.

 

Wilków, 25.07.2013r.

GKR.271.4.2013r.                                                                        

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

 

Wójt Gminy Wilków informuje, że w dniu 25.07.2013 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków  (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 133153 - 2013  dnia 04.07.2013 r.) pomiędzy: Gminą Wilków a firmą

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Namysłowie

Sp. z o.o.  ul. Bohaterów Warszawy 29, 46-100 Namysłów

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodnąz wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 12.07.2013 r.

Cena wybranej oferty 3,29 zł brutto za 1 km.

Oferta z najniższą ceną 3,29 zł brutto za 1 km.

Oferta z najwyższą ceną 3,89 zł brutto za 1 km.

                                                 Wójt Gminy Wilków

                                               mgr Bogdan Zdyb