Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatek Energetyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie informuje, że z dniem 01.01.2014r. weszła w życie ustawa zmieniająca Prawo energetyczne, która wprowadza dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej pomoc w formie dodatku energetycznego.

Od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. wysokość dodatku energetycznego dla poszczególnych gospodarstw domowych wyniesie:

 1. dla osoby samotnej – 11,35zł/miesiąc,
 2. dla 2 do 4 osób – 15,77zł/miesiąc,
 3. dla co najmniej 5 osób i więcej – 18,92zł/miesiąc.

Osoba, która może ubiegać się o dodatek energetyczny tzw. odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – jest osoba, której:

 • przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2017 r., poz. 180 z późn. zm.),
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego można pobrać i składać wraz z kompletem dokumentów tj.: (z decyzją przyznającą dodatek mieszkaniowy, umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej zawartą z jego sprzedawcą, oraz z potwierdzeniem zamieszkiwania na terenie gminy Wilków) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie, ul. Wrocławska 16, 46-113 Wilków w godz. urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 700 - 1500

Kontakt telefoniczny w powyższej sprawie pod numerem tel.: 77 419 55 62.

Metryczka
 • wytworzono:
  27-12-2013
  przez: Rafał Staszczyszyn
 • opublikowano:
  27-12-2013 08:51
  przez: Rafał Staszczyszyn
 • zmodyfikowano:
  04-07-2018 13:19
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 9981
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl