Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie”

 

 

 

GKR.271.4.2014r.                                                                           Wilków, 02.07.2014r.

 

                                       Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm).

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje  
Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków

            Wójt Gminy Wilków   informuje, że w dniu   02.07.2014 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Budowę zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie” (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 112659 - 2014  dnia 26.05.2014 r.) pomiędzy: Gminą Wilków a  FIRMĄ:
HEMET Sp. z o.o  ul.Fabryczna 23a, 65-001 Zielona Góra
Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu, otrzymał maksymalną ilość punktów 100.
Przetarg nieograniczony odbył się dnia 10.06.2014 r.
Cena wybranej oferty brutto:    868 380,00.

                                                                      

                                                                                                   Wójt Gminy Wilków
                                                                                                    mgr Bogdan Zdyb