Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. - Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków.

 

GKR.271.5.2014r.                                                                                         Wilków, 07.07.2014r.

          

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm).

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje                                               
Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków

            Wójt Gminy Wilków informuje, że w dniu 07.07.2014 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków  (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 131021 - 2014  dnia 18.06.2014 r.) pomiędzy: Gminą Wilków a firmą
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Namysłowie
Sp. z o.o.  ul. Bohaterów Warszawy 29, 46-100 Namysłów
Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną  z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.
Przetarg nieograniczony odbył się dnia 27.06.2014 r.
Cena wybranej oferty 4,56 zł brutto za 1 km.

 

                                                                Wójt Gminy Wilków
                                                                mgr Bogdan Zdyb