Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa.

 

GKR.271.6.2014r.                                                                                         Wilków, 07.07.2014r.

          

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn.zm).

     Nazwa i adres Zamawiającego
Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje                                               
Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków

            Wójt Gminy Wilków informuje, że w dniu 07.07.2014 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na
Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa  (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 131069 - 2014  dnia 18.06.2014 r.) pomiędzy: Gminą Wilków a firmą
Firma Wielobranżowa „Bartosz Dorociak’’ ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków
Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.
Przetarg nieograniczony odbył się dnia 27.06.2014 r.
Cena wybranej oferty 2,14 zł brutto za 1 km.

 

                                                   Wójt Gminy 
                                                   mgr Bogdan Zdyb