Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2014 r.

Wyniki głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 r. w Gminie Wilków.

Wizualizacja wyników wyborów

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej pełnionych w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 11.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 28 października 2014 r.
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wilków w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Wilkowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała Nr 6.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 23 października 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 23 października o przyznanych numerach listom kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy w Wilkowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 22 października 2014 r. o terminach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej pełnionych do dnia wyborów

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 17 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 16 października 2014 r.
o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.626.2014 z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych i osób upoważnionych przez pełnomocników komitetów wyborczych, dotycząca zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie gminy Wilków

Uchwała Nr XVIII/137/12 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Wilków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr ORG.0050.591.2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych