Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje środowiskowe

Znak pisma Tytuł Dokumenty do pobrania
GK.6220.1.2024.KGP Budowa farmy fotowoltaicznej "Młokicie" o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z opcjonalnymi magazynami energii, na terenie dz. nr 71/1, 71/2, 71/3, 71/4 obręb Młokicie, jednostka ewidencyjna Wilków

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających

 
Obwieszczenie-zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE dla stron postępowania z dnia 22.05.2024 r. 

OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji
z dnia 22.05.2024 r.

Podanie informacji do publicznej wiadomości
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 22.05.2024 r.

DECYZJA NR GK.6220.1.2024.KGP
z dnia 22 maja 2024 r. wraz z
załącznikiem do decyzji
nr GK.6220.1.2024.KGP
z dnia 22 maja 2024 r. 

GK.6220.4.2023.KGP

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Wilków na działkach o numerach ewid. 122/3, 123, 124/1, 124/2, 125, 119/4, 142 obręb ewidencyjny Dębnik na terenie Gmina Wilków, powiat namysłowski,
woj. opolskie”.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających

Obwieszczenie-zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE dla stron postępowania z dnia 31.10.2023 r. 

Podanie informacji do publicznej wiadomości
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 31.10.2023 r.

DECYZJA NR GK.6220.4.2023.KGP
z dnia 31 października 2023 r. wraz z
załącznikiem do decyzji
nr GK.6220.4.2023.KGP
z dnia 31 października 2023 r. 

GK.6220.2.2023.KGP „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pszeniczna”, obręb Pszeniczna, Gmina Wilków.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających


Obwieszczenie-zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE dla stron postępowania z dnia 14.11.2023 r.

Podanie informacji do publicznej wiadomości
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 14.11.2023 r.

DECYZJA NR GK.6220.2.2023.KGP
z dnia 14 listopada 2023 r. wraz z
załącznikiem do decyzji
nr GK.6220.2.2023.KGP
z dnia 14 listopada 2023 r. 

GK.6220.8.2022.KGP Rozbudowa magazynu zbożowego o halę do przerobu słonecznika na potrzeby gospodarstwa rolnego wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi" miejscowość Pągów, Gmina Wilków ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających


Obwieszczenie-zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji
 

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE dla stron postępowania z dnia 05.12.2023 r.

Podanie informacji do publicznej wiadomości
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 05.12.2023 r.

DECYZJA NR GK.6220.8.2022.KGP
z dnia 5 grudnia 2023 r. wraz z
załącznikiem do decyzji
nr GK.6220.8.2022.KGP
z dnia 05 grudnia 2023 r. 

GK.6220.7.2022.KGP Budowa farmy fotowoltaicznej na części dz. Nr 34/1
w obrębie Idzikowice, Gmina Wilków

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających

Obwieszczenie-zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji

OBWIESZCZENIE  o wydanej decyzji wiadomości z dnia 16.05.2023 r. 

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE dla stron postępowania z dnia 15.05.2023 r.

Podanie informacji do publicznej wiadomości
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 15.05.2023 r.

DECYZJA NR GK.6220.7.2023.KGP
z dnia 15 maja 2023 r. wraz z
załącznikiem do decyzji
nr GK.6220.7.2023.KGP
z dnia 15 maja 2023 r.

GK.6220.5.2022.KGP

Przedsięwzięcie polegające na budowie do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ewid. 23/2 obręb Krzyków, Gmina Wilków, powiat namysłowski.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających- uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia

Podanie informacji do publicznej wiadomości
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.5.2022
z dnia  07.03.2023 r. 

DECYZJA NR GK.6220.5.2022
z dnia  07.03.2023 r. wraz
z załącznikiem do decyzji

GK.6220.1.2022.KGP Przedsięwzięcie pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej PV Młokicie o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach
nr ewid. 63, 68, obręb Młokicie, gmina Wilków

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
dla stron postępowania

Obwieszczenie-zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie-zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji
z dnia 31.05.2022 r.

OBWIESZCZENIE podanie do publicznej wiadomości z dnia 11.07.2022 r. o wydanej decyzji

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE dla stron postępowania z dnia 11.07.2022 r.

Podanie informacji do publicznej wiadomości
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 11.07.2022 r.

DECYZJA NR GK.6220.1.2022.KGP
z dnia 11 lipca 2022 r.

Załącznik do decyzji nr GK.6220.1.2022.KGP z dnia 11 lipca 2022 r.

 

GK.6220.8.2021.KGP Przedsięwzięcie pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 451 na odcinku Wilków - Namysłów"

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
dla stron postępowania

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE podanie do publicznej wiadomości z dnia 31.05.2022 r. o wydanej decyzji

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE dla stron postępowania 31.05.2022 r.

Podanie informacji do publicznej wiadomości
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 31.05.2022 r.

DECYZJA NR GK.6220.8.2021.KGP
z dnia 30 maja 2022 r.

GK.6220.7.2021.KGP Przedsięwzięcie polegające na realizacji Rolniczego Zakładu Produkcji Nawozów Organicznych na działce o numerze 780/1 obręb ewidencyjny Bukowie, Gmina Wilków

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE podanie do publicznej wiadomości OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE dla stron postępowania

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE dla stron postępowania o wezwaniu do uzupełnienia

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE dla stron postępowania o wezwaniu do uzupełnienia braków wniosku i wyrażenia zgody na wydłużenie terminu uzupełnienia Raportu

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE dla stron postępowania o przedłożonym uzupełnieniu do Raportu

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE dla  społeczeństwa o przedłożonym uzupełnieniu do Raportu

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE dla stron postępowania o przedłożonych uzupełnieniach do Raportu

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE dla  społeczeństwa o przedłożonych uzupełnieniach do Raportu

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE dla stron postępowania o przedłożonych uzupełnieniach do Raportu 12.04.2022 r.

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE dla  społeczeństwa o przedłożonych uzupełnieniach do Raportu 12.04.2022 r.

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE
dla stron postępowania o przyjęci Fundacji do uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym na prawach strony
24.06.2022 r.

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE
dla stron postępowania o zweryfikowanie i uzupełnienie raportu
12.12.2022 r.

 

Obwieszczenie-zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji
08.02.2023 r.

OBWIESZCZENIE  o wydanej decyzji wiadomości z dnia 10.07.2023 r. 

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE dla stron postępowania z dnia 10.07.2023 r.

Podanie informacji do publicznej wiadomości
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 10.07.2023 r.

DECYZJA NR GK.6220.7.2021.KGP
z dnia 10 lipca 2023 r. wraz z
załącznikiem do decyzji
nr GK.6220.7.2021.KGP
z dnia 10 lipca 2023 r.

GK.6220.7.2020.KGP

Przedsięwzięcie pn.„BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 11 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NR 23, 24, 25, 26, 27, 28/4, 28/9, 28/14 ORAZ 131/2, 142  W OBRĘBIE GEODEZYJNYM LUBSKA, GMINA WILKÓW”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie-zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie o wydanej decyzji
nr GK.6220.7.2020 z dnia 3 września 2020 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.6.2020.KGP Przedsięwzięcie pn: „BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 39 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NR 66, 67, 70/2, 72/3, 73/3, 80/3,3 88/3, 89/19, 111, 112, 113 ORAZ 126, 128, 143 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM LUBSKA, GMINA WILKÓW”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie-zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie o wydanej decyzji
nr GK.6220.6.2020 z dnia 3 września 2020 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

GKR.6220.9.2018.KGP Przedsięwzięcie pn: „Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 2 zbiorników podziemnych o poj. 19,7 m3 każdy”  na działce o nr ew.: 1068/8 k.m.3 obręb ewidencyjny Wilków, gmina Wilków.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
i wystąpienia do organów współdziałających z dnia 30.11.2018 r.

 

Zawiadomienie/obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr GKR.6220.9.2018.KGP z dnia 07.02.2019 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

POSTANOWIENIE GKR.6220.9.2018.KGP z dnia 07.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE Z DNIA 11 marca 2019 R.
O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
NR GKR.6220.9.2018.KGP Z DNIA 11 marca  2019 R. 
WRAZ Z CHARAKTERYSTYKĄ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

GKR.6220.7.2018.KGP Przedsięwzięcia pn.: „Budowa 57 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej  z garażem wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzaniami technicznymi, budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażem  wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzaniami technicznymi oraz budowie dróg wewnętrznych na działkach o nr  94/2, 109, 110, 111/1, 111/2, 112, karta mapy 1, obręb Dębnik”  gmina Wilków.        

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
i wystąpienia do organów współdziałających z dnia 15.10.2018 r.

Zawiadomienie/obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr GKR.6220.7.2018.KGP z dnia 10.01.2019 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

POSTANOWIENIE GKR.6220.7.2018.KGP z dnia 10.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE Z DNIA 7 lutego 2019 R.
O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
NR GKR.6220.7.2018.KGP Z DNIA 7 LUTEGO  2019 R. 
WRAZ Z CHARAKTERYSTYKĄ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

GKR.6220.6.2018.KGP Przedsięwzięcie pn: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. 70 (obręb 0036) w miejscowości Młokicie, Gmina Wilków”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających z dnia 27.06.2018 r.
 

Zawiadomienie/obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr GKR.6220.6.2018.KGP z dnia 23.08.2018 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

POSTANOWIENIE GKR.6220.6.2018.KGP z dnia 23.08.2018 r.

OBWIESZCZENIE Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018 R.
O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
NR GKR.6220.6.2018.KGP Z DNIA 17 WRZEŚNIA  2018 R. 
WRAZ Z CHARAKTERYSTYKĄ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

GKR.6220.5.2018.KGP

Przedsięwzięcie pn: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. 70 (obręb 0036) w miejscowości Młokicie, Gmina Wilków” (proj. Młokicie II).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających z dnia 27.06.2018 r. 

Zawiadomienie/obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr GKR.6220.5.2018.KGP z dnia 23.08.2018 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

POSTANOWIENIE GKR.6220.5.2018.KGP z dnia 23.08.2018 r.

OBWIESZCZENIE Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018 R.
O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 


DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
NR GKR.6220.5.2018.KGP Z DNIA 17 WRZEŚNIA  2018 R. 
WRAZ Z CHARAKTERYSTYKĄ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

GKR.6220.9.2017.KGP Budowa 6 zbiorników naziemnych na gaz płynny  o pojemności 9200 l każdy wraz z parownikiem wodnym o wydajności 500kg/h, posadowionych na płycie fundamentowej oraz przyłączem do projektowanej suszarni stacjonarnej w Bukowiu nr dz. 253, 252/2 , Gmina Wilków, powiat namysłowski.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających z dnia 14.12.2017 r.  

Zawiadomienie/obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr GKR.6220.9.2017.KGP z dnia 10.01.2018 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

POSTANOWIENIE GKR.6220.9.2017.KGP z dnia 10.01.2018 r.
 

OBWIESZCZENIE Z DNIA 06 lutego 2018 R.
O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
NR GKR.6220.9.2017.KGP Z DNIA 06 LUTEGO  2018 R. 

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

GKR.6220.8.2017.KGP

Budowa 4 zbiorników naziemnych na gaz płynny  o pojemności 6400 l każdy wraz z parownikiem elektrycznym, posadowionych na płycie fundamentowej oraz przyłączem do projektowanej suszarni stacjonarnej w Bukowiu nr dz. 253,511,252/2 , Gmina Wilków, powiat namysłowski.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających z dnia 24.10.2017 r.  

Zawiadomienie o zamiarze umorzenia postępowania z dnia 20.11.2017 r.

Decyzja umarzająca nr GKR.6220.8.2017.KGP z dnia
23 listopada 2017 r.

GKR.6220.10.2016.KGP Przebudowa drogi relacji
Bukowie - Gorzesław

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających z dnia 26.09.2016 r.

Zawiadomienie/obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr GKR.6220.10.2016.KGP z dnia 28.10.2016 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

POSTANOWIENIE GKR.6220.10.2016.KGP z dnia 28.10.2016 r. 
 

OBWIESZCZENIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2016 R.
O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NR GKR.6220.10.2016.KGP Z DNIA 15 GRUDNIA  2016 R. 

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

GKR.6220.8.2015.KGP Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieiem ul.Wrocławska, Kalinow, Aleja Róż, Makowa-Liliowa, Chabrowa, Tulipanowa i Zbożowa

Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających z dnia 23.09.2015 r.

Obwieszczenie o odstąpieniu nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

POSTANOWIENIE GKR.6220.8.2015.KGP z dnia 23.10.2015 r.

OBWIESZCZENIE Z DNIA 13.11.2015 r. DLA STRON POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZEBRANEGO MATERIAŁU DOWODOWEGO 

OBWIESZCZENIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2015 R. 
O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
 

OBWIESZCZENIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2015 R.
O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA STRON POSTĘPOWANIA

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NR GKR.6220.8.2015.KGP Z DNIA 14 GRUDNIA  2015 R.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

GKR.6220.6.2015.KGP Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów, wraz z tranzytem Pągów-Wilków.

Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 25.08.2015 r.

Obwieszczenie o odstąpieniu nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

POSTANOWIENIE GKR.6220.6.2015.KGP z dnia 14.09.2015 r. 

OBWIESZCZENIE Z DNIA 05.10.2015 r. DLA STRON POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZEBRANEGO MATERIAŁU DOWODOWEGO

OBWIESZCZENIE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA  2015 R. O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

OBWIESZCZENIE Z DNIA 29 PAŻDZIERNIKA 2015 R.
O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA STRON POSTĘPOWANIA

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NR GKR.6220.6.2015.KGP Z DNIA 28 października 
2015 R.


CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

GKR.6220.22.2014.KGP Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 04.11.2014 r.

Zawiadomienie-obwieszczenie o odstąpieniu nałożenia na wnioskodawcę obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

POSTANOWIENIE GKR.6220.22.2014.KGP z dnia 17.12.2014 r.

OBWIESZCZENIE Z DNIA 15.01.2015 r. DLA STRON POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZEBRANEGO MATERIAŁU DOWODOWEGO

OBWIESZCZENIE Z DNIA 17 LUTEGO 2015 R. O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

OBWIESZCZENIE Z DNIA 17 LUTEGO 2015 R. O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA STRON POSTĘPOWANIA

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NR GKR.6220.22.2014.KGP Z DNIA 16 LUTEGO 2015 R.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

GKR.6220.8.2013 Budowa instalacji do produkcji biogazu w miejscowości Krzyków, dz. nr 52/16, Gmina Wilków.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 08.03.2013 r.

Zawiadomienie/obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr GKR.6220.8.2013 z dnia 08.04.2013 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

POSTANOWIENIE GKR.6220.8.2013 z dnia 08.04.2013 r.

POSTANOWIENIE GKR.6220.8.2013 z dnia 22.04.2013 r. zawieszające postępowanie administracyjne

POSTANOWIENIE GKR.6220.8.2013 z dnia 31.03.2014 r. wznawiające postępowanie administracyjne

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 14.04.2014 r.

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wystąpieniu do organów współdziałających - UZUPEŁNIENIA DO RAPORTU z dnia 17.06.2014 r.

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wystąpieniu do organów współdziałających  -  II UZUPEŁNIENIA DO RAPORTU z dnia 06.08.2014 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wilków w sprawie zebrania wiejskiego w miejscowości Krzyków w dniu 11.12.2014 r godz. 17:00

Obwieszczenie z dnia 18.12.2014 r.  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja nr GKR.6220.8.2013 z dnia 18 grudnia 2014 r. o środowiskowych uwaruniach

Charakterystyka przedsięwzięcia

GKR.6220.1.2014.KGP

Rozbudowa Farmy Wiatrowej "Pągów" o 8 turbin wiatrowych, w obrębie miejscowości Pągów i Bukowie, gm. Wilków, pow. Namysłowski, woj. Opolskie.

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 10.01.2014 r.

Zawiadomienie/obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr GKR.6220.1.2014.KGP z dnia 27.02.2014 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

POSTANOWIENIE GKR.1.2014.KGP z dnia 27.02.2014 r.

ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE  zdnia  04.03.2014 r. o uczestnictwie Stowarzyszenia STOP WIATRAKOM W BUKOWIU ul. Jesionowa 7 na prawach strony  w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Zawiadomienie/obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego z dnia 10.04.2014 r.

POSTANOWIENIE GKR.6220.1.2014.KGP z dnia 10.04.2014 r. zawieszające postępowanie administracyjne

 

GKR.6220.4.2014.KGP Budowa dwóch stawów rybnych - karpiowych z
możliwością wykorzystania również do celów rekreacyjnych i wędkowania  na własnych gruntach w miejscowości Dębnik, Gmina Wilków.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 03.02.2014 r.

Obwieszczenie o wydanej decyzji o odmowie z dnia  31.03.2014 r.

Decyzja nr GKR.6220.4.2014.KGP z dnia 31.03.2014 r.

GKR.6220.21.2013.KGP Punk zbierania i przetwarzania odpadów.

Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postepowania  i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 04.11.2013 r.

Obwieszczenie/zawiadomienie o złożonym uzupełnieniu do raportu z dnia 13.01.2014r.

Obwieszczenie o wydanej decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia  27.02.2014 r.

Decyzja nr GKR.6220.21.2013.KGP z dnia 27.02.2014 r.

GKR.6220.15.2013 Budowa farmy wiatrowej "WP WILKÓW" o łącznej mocy 19,2 MW w obrębach geodezyjnych Krzyków oraz Jakubowice na terenie gminy Wilków, powiat namysłowski, województwo opolskie wraz z niezbędną infrastrukturą.

Zawiadomienie/obwieszczenie o wszczęciu postępowania  i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 26.09.2013 r.

Zawiadomienie/obwieszczenie o wydanym postanowieniu nr GKR.6220.15.2013 z dnia 28.10.2013 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

POSTANOWIENIE GKR.6220.15.2013 z dnia 28.10.2013 r.

Zawiadomienie/obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego z dnia 13.12.2013 r.

POSTANOWIENIE GKR.6220.15.2013 z dnia 13.12.2013 r. zawieszające postępowanie administracyjne

ZAWIADOMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KRZYKÓW 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WILKÓW, JAKUBOWICE, OBJAZDA SMARCHOWICE MAŁE, JÓZEFKÓW, MICHALICE, SMOGORZÓW 

POSTANOWIENIE GKR.6220.15.2013 z dnia 24.11.2015 r. wznawiające postępowanie administracyjne

ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE o wznowieniu postępowania z dnia 24.11.2015 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wystąpieniu do organów współdziałających  z dnia 14.12.2015 r.

Zawiadomienie/obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego z dnia 11.07.2016 r.

POSTANOWIENIE GKR.6220.15.2013 z dnia 08.07.2016 r. zawieszające postępowanie administracyjne

Zawiadomienie/obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej  postępowanie administracyjne z dnia 14.12.2021 r.

Decyzja GKR.6220.15.2013 z dnia 14.12.2021 r umarzająca postępowanie administracyjne