Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - II sesja Rady Gminy w Wilkowie - 15.12.2014r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 15 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz.1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16. 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. powołania Komisji Rewizyjnej,
  2. powołania Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego,
  3. powołania Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych,
  4. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok;
  5. o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 5 interpelacje radnych.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 10. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski