Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2015

Uchwała nr 671/2014 z dnia 20 stycznia 2015 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilków

Uchwała nr 104/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2014 rok

Uchwała nr 337/2015 z dnia 11 września 2015 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Uchwała nr 492/2015 z dnia 2 grudnia 2015r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2016 rok.

Uchwała nr 493/2015 z dnia 2 grudnia 2015r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2016 rok.

Uchwała nr 494/2015 z dnia 2 grudnia 2015r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków.