Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2014 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.1.2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.2.2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.477.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2014.

Zarządzenie Nr ORG.0050.3.2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2015.

Zarządzenie Nr ORG.0050.4.2014 z dnia 2 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.5.2014 z dnia 2 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.6.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn: „Utworzenie oraz promocja aktywnej turystyki ruchowej w gminie Wilków”ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr ORG.0050.7.2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.8.2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.9.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.10.2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.11.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do czynności nadzorczych w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki przez dziennych opiekunów.

Zarządzenie Nr ORG.0050.12.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do czynności nadzorczych w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki przez dziennych opiekunów.

Zarządzenie Nr ORG.0050.13.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do czynności nadzorczych w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki przez dziennych opiekunów.

Zarządzenie Nr ORG.0050.14.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.15.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.16.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.17.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.18.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.19.2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.20.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.21.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.22.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2014 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.23.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok.