Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków

 

 

GKR.271.7.2014r.                                                                                                      Wilków, 05.01.2015r.

          

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm).

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków, w imieniu której występuje                                               
Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków

            Wójt Gminy Wilków informuje, że w dniu 05.01.2015 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
(ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 255333 - 2014  dnia 10.12.2014 r.) pomiędzy: Gminą Wilków a firmą
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH EKOWOD SPÓŁKA Z O.O.
UL. MARIAŃSKA 2, 46-100 NAMYSŁÓW
Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.
Przetarg nieograniczony odbył się dnia 18.12.2014 r.
Cena wybranej oferty brutto:                       194 400,00 zł.
Oferta z najniższą ceną brutto:                    194 400,00 zł.
Oferta z najwyższą ceną brutto:                   261 144,00 zł.

                                                                      

                                                                 Wójt Gminy
                                                                 mgr Bogdan Zdyb