Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

Rok szkolny 2020/2021

 1. Podręczniki szkolne, zeszyty.
 2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne i inne pomoce dydaktyczne.
 3. Tornister, plecak szkolny.
 4. Artykuły szkolne (np. kalkulatory, bloki, materiały piśmiennicze i inne).
 5. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych np. zajęcia w szkole językowej, za korzystanie z basenu (faktura lub rachunek z Pływalni potwierdzający, że nauka pływania odbywa się w ramach zajęć edukacyjnych).
 6. Komputer, części do komputera, drukarka, tusz do drukarki, papier do drukarki, oprogramowanie, programy edukacyjne, pokrycie kosztów założenia Internetu. pokrycie kosztów abonamentu internetowego (przy czym oryginał faktury nie będzie zwracany, gdyż musi pozostać w dokumentacji stypendium!).
 7. Bilety za dojazdy do szkoły (imienny bilet miesięczny lub kwartalny).
 8. Biurko szkolne, krzesło do biurka, lampka do biurka.
 9. Odzież i obuwie sportowe (np. obuwie sportowe, bluza sportowa, dres, spodnie sportowe itp.).
 10. Odzież i obuwie do praktyk szkolnych.
 11. Koszt wycieczek szkolnych –przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku.
 12. Sprzęt muzyczny (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia).

W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach, np.: do instytucji kultury, wycieczkach edukacyjnych, czy wyjazdach na zieloną szkołę, szkoła poprzez dostarczenie stypendyście oryginału faktury umożliwi rozliczenie z pobieranego stypendium.

UWAGA

 1. Oryginały faktur, muszą być imienne na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Faktury muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę.
 2. Przy wystawianiu faktury należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.
 3. Stypendium szkolne może być przeznaczone na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz na dodatkowe zajęcia wyrównawcze np. nauka języków obcych, zajęcia sportowe.
 4. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia.

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują faktury za :

 1. Zakup podręczników – od sierpnia 2020 r.
 2. Pozostałe materiały szkolne od września 2020 r. – wg wykazu wydatków kwalifikowanych.
 3. Abonament internetowy – (od września 2020 r. do czerwca 2021 r.).
 4. Bilety za dojazdy do szkoły (od września 2020 r. do czerwca 2021 r.).