Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłata targowa

Przedmiot opłaty targowej:

  • Opłatę targową pobiera się za dokonywanie sprzedaży na targowiskach.
  • Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż, za wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach.

Podmioty obowiązane do zapłaty opłaty targowej:

  • Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Stawka opłaty targowej:

  • Wysokość dziennej stawki opłaty targowej od jednego punktu sprzedaży uchwalona przez Radę Gminy w Wilkowie wynosi 10,00 zł.

Terminy płatności:

  • Jednorazowo w dniu dokonywania sprzedaży podlegającej opłacie targowej.

Sposoby płatności:

  • u sołtysa w dniu dokonywania sprzedaży.

Podstawa  prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023, poz.70.)
  2. Uchwała Nr  IX.62.2015 Rady Gminy Wilków z dnia  29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.