Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2016 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.205.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.206.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.207.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.208.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.209.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.210.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.211.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.212.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr ORG.0050.213.2016 z dnia 7 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.214.2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.215.2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.216.2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.217.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Dyrektorom Szkół sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.218.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.219.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie Nr ORG.0050.220.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.

Zarządzenie Nr ORG.0050.221.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.222.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.232.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.223.2016 z dnia 1 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.224.2016 z dnia 1 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.225.2016 z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie Nr ORG.0050.226.2016 z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.227.2016 z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.228.2016 z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki STAR A 200, rok produkcji 1988 i powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.229.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.230.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Stroik Wielkanocny Wilków 2016 i powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.231.2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.232.2016 z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.233.2016 z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.234.2016 z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z rozbiórki obiektów komunalnych Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.235.2016 z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia III Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie i powołania Jury.

Zarządzenie Nr ORG.0050.236.2016 z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie jako jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.237.2016 z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego i do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.238.2016 z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.239.2016 z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.240.2016 z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.241.2016 z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowie i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.242.2016 z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.243.2016 z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.244.2016 z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.245.2016 z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.246.2016 z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.247.2016 z dnia 24 marca 2016 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.195.2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2016.

Zarządzenie Nr ORG.0050.248.2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.249.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.250.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.251.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.252.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.253.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

Zarządzenie Nr ORG.0050.254.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.255.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.256.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015.

Zarządzenie Nr ORG.0050.257.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.258.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.259.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.260.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.261.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.262.2016 z dnia 2 maja 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.263.2016 z dnia 2 maja 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.264.2016 z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2015 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.265.2016 z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.266.2016 z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.267.2016 z dnia 16 maja 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.268.2016 z dnia 16 maja 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.269.2016 z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie upoważnienia Pani mgr Joanny Piaskowskiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.270.2016 z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie upoważnienia pani mgr Agnieszki Zwiernik - Specjalisty Pracy Socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.271.2016 z dnia 01 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.272.2016 z dnia 01 czerwca 2016 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.212.2016 Wójta Gminy Wilków z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr ORG.0050.273.2016 z dnia 09 czerwca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.274.2016 z dnia 09 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.275.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.276.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.277.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.235.2016 Wójta Gminy Wilków z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia III Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie i powołania Jury.

Zarządzenie Nr ORG.0050.278.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie Nr ORG.0050.279.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.280.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.281.2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.282.2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.283.2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Stanisławie Witek – Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.284.2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie upoważnienia Pani mgr Stanisławy Witek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.285.2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie upoważnienia Pani mgr Stanisławy Witek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.286.2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego i do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.287.2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.19.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.288.2016 z dnia 1 lipca 2016 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.53.2015 Wójta Gminy Wilków z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.289.2016 z dnia 04 lipca 2016 r.
w sprawie powoła Komisji do odbioru zamówień dodatkowych inwestycji pn Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem.

Zarządzenie Nr ORG.0050.290.2016 z dnia 08 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.291.2016 z dnia 15 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie Nr ORG.0050.292.2016 z dnia 15 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.293.2016 z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec lub Arcydzieło Dożynkowe w 2016 roku i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.294.2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.295.2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.296.2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.297.2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.298.2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.299.2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr ORG.0050.300.2016 z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie ustalenia terminu składnia wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr ORG.0050.301.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.302.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.303.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2016 roku.

Zarządzenie Nr ORG.0050.304.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.305.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.306.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.307.2016 z dnia 1 września 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.308.2016 z dnia 1 września 2016 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań.

Zarządzenie Nr ORG.0050.309.2016 z dnia 1 września 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Dorocie Jędzierowskiej – pełniącej obowiązki Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.310.2016 z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr ORG.0050.311.2016 z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.312.2016 z dnia 5 września 2016 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.195.2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2016.

Zarządzenie Nr ORG.0050.313.2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.314.2016 z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.315.2016 z dnia 19 września 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.316.2016 z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.317.2016 z dnia 21 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.318.2016 z dnia 22 września 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.319.2016 z dnia 23 września 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.320.2016 z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.321.2016 z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.322.2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.323.2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr ORG.0050.324.2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.325.2016 z dnia 3 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.326.2016 z dnia 3 października 2016 r.
w sprawie wyłożenia projektów statutów sołectw do konsultacji z mieszkańcami sołectw.

Zarządzenie Nr ORG.0050.327.2016 z dnia 3 października 2016 r.
w sprawie przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego do konsultacji.

Zarządzenie Nr ORG.0050.328.2016 z dnia 3 października 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.329.2016 z dnia 4 października 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.330.2016 z dnia 4 października 2016 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.195.2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2016.

Zarządzenie Nr ORG.0050.331.2016 z dnia 4 października 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.332.2016 z dnia 4 października 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.333.2016 z dnia 4 października 2016 r.
o zmianie zarządzenie Nr ORG.0050.132.2015 Wójta Gminy Wilków z dnia 17 sierpnia 2015 r. w  sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.333a.2016 z dnia 6 października 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017-2027.

Zarządzenie Nr ORG.0050.334.2016 z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.335.2016 z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków.

Zarządzenie Nr ORG.0050.336.2016 z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.337.2016 z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr ORG.0050.338.2016 z dnia 24 października 2016 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.195.2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2016.

Zarządzenie Nr ORG.0050.339.2016 z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.340.2016 z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.341.2016 z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.342.2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.343.2016 z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.344.2016 z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.345.2016 z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.346.2016 z dnia 7 listopada 2016 r.
w sprawie o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.195.2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2016.

Zarządzenie Nr ORG.0050.347.2016 z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.348.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.349.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.350.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. Szopka Betlejemska Wilków 2016 i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr ORG.0050.351.2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.352.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.352a.2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.353.2016 z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.354.2016 z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.355.2016 z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.356.2016 z dnia 18 listopada 2016 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.195.2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2016.

Zarządzenie Nr ORG.0050.357.2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.358.2016 z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.359.2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie akcji w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.360.2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie.

Zarządzenie Nr ORG.0050.361.2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie wyłożenia projektów statutów sołectw Jakubowice i Pszeniczna do konsultacji z mieszkańcami sołectw.

Zarządzenie Nr ORG.0050.362.2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.363.2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.364.2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.365.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.366.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.367.2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2017.

Zarządzenie Nr ORG.0050.368.2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.369.2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.370.2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku Vat.

Zarządzenie Nr ORG.0050.371.2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.212.2015 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr ORG.0050.372.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.373.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.374.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.375.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.376.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru robót dla zadania pn.: „Remont świetlicy w Jakubowicach - pomieszczenie siłowni”.

Zarządzenie Nr ORG.0050.377.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.378.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.379.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie Nr ORG.0050.380.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Wilków na 2016 rok.

Zarządzenie Nr ORG.0050.381.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2016 rok.