Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - XIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 04.02.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XIII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 4 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok.
 6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2015 rok.
 7. Debata w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Wilków do 1 m 3 wody.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XII.83.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr XII.84.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2016 rok;
  3. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  4. dopłaty z budżetu Gminy Wilków do 1 m 3 wody;
 9. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 12. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski