Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca uznania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny lub za żołnierza samotnego

Komórka realizująca

Samodzielne stanowisko pracy do spraw obrony cywilnej, obronności i spraw wojskowych

Rodzaj sprawy

Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny/za żołnierza samotnego

Wymagane
dokumenty

Uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny:

 1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny/za żołnierza samotnego.
 2. Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej.
 3. Kartę powołania do służby wojskowej.
 4. Opcjonalnie: 
  • a) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
  • b) odpis skrócony aktu małżeństwa,
 5. zaświadczenie o dochodach członków rodziny,
 6. oświadczenie członka rodziny o braku dochodów (lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o fakcie pozostawania osobą bezrobotną).


Uznanie za żołnierza samotnego:

 1. Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny/za żołnierza samotnego.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy zawierające następujące informacje: 
 • a) nie jest w związku małżeńskim, 
 • b) prowadzi odrębne gospodarstwo domowe, 
 • c) samodzielnie zajmuje lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowany na pobyt stały,
 • d) nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności  z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego. 

Dokumenty do
pobrania

Sprawy wojskowe - wzory pism

Opłaty

Brak opłaty

Miejsce złożenia
dokumentów

Samodzielne stanowisko pracy do spraw obrony cywilnej, obronności i spraw wojskowych
Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

Czas załatwienia
sprawy

do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem Wójta Gminy w Wilkowie,  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 827)