Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja nt. funkcjonowania punktów nieodpłatnych porad prawnych

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • - poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • - wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • - przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • - sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • - nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już w roku 2019,usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na obszarze powiatu namysłowskiego należy umawiać telefonicznie:

77 4103 695 wew. 113 oraz 116 – zapisy na wizytę co 30 minut,  w następujących dniach i godzinach: wtorek i  czwartek: 8.00 – 15.00.

Chęć skorzystania z nieodpłatnej mediacji należy zgłosić telefonicznie 77 4103 695 wew.113 lub 116 na co najmniej 7 dni roboczych przed zdarzeniem.

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad prawnych.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Powiat Namysłowski w 2020 r. uruchomił dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu namysłowskiego. Powyższe Punkty mieszczą się:

  • w Starostwie Powiatowym w Namysłowie Plac Wolności 12 a pok. 220, porady udzielane przez radców prawnych jak i adwokatów,
  • w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Punkt prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert – POROZUMIENIE NAMYSŁOWSKIE z siedzibą w Namysłowie, Rynek – Ratusz 21.

Z poradnictwa udzielanego przez radców prawnych, prawników i doradców podatkowych można skorzystać w następujących dniach i godzinach:

Usytuowanie punktu

Telefon

Harmonogram (dni i godziny) udzielania pomocy

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Plac Wolności 12 a
pok. 220

77 410 36 95
w. 221

 

Poniedziałek

16:00-20:00

RP

Wtorek

10:00-14:00

A

Środa

16:00-20:00

RP /A

Czwartek

10:00-14:00

RP

Piątek

14:00-18:00

A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pokoju
  ul. Sienkiewicza 5

 77 427 11 60

Poniedziałek

10:00-14:00

Wtorek

10:00-14:00

Środa

13:00-17:00

Czwartek

14:00-18:00

Piątek

10:00-14:00

RP – radca prawny udziela porad w punkcie,
A - adwokat udziela porad w punkcie,
A/RP- adwokat udziela porad na zmianę z radcą prawnym.

Dodatkowo w Punkcie Porad Prawnych w Pokoju świadczone jest również poradnictwo obywatelskie w każdy wtorek i czwartek.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą sporządza i aktualizuje Starosta Namysłowski