Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r. poz. 1824) nakłada na administrację samorządową obowiązki, które mają pomóc w załatwianiu spraw w urzędach przez osoby mające trudności w komunikowaniu się.

Urząd jest zobligowany zapewnić osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn.zm.).

Urząd Gminy w Wilkowie informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz
z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek, w którym należy uwzględnić rodzaj sprawy oraz termin przybycia do Urzędu.

Wniosek można złożyć:

 • w sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11 - pokój nr 9 (wejście A)
 • osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu pod numerem 774195511 w.113
 • osoba uprawniona może skorzystać z poczty elektronicznej pod adresem
 • złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP - Adres skrytki ePUAP: /k528ll0ysp/skrytka

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie można wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo - migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych);

Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

Katarzyna Winiecka
Podinspektor ds. administracyjnych
i ochrony danych osobowych

Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2018
  przez: Tomasz Dziergwa
 • opublikowano:
  11-01-2018 09:43
  przez: Tomasz Dziergwa
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 2706
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl