Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20) nakłada na administrację samorządową obowiązki, które mają pomóc w załatwianiu spraw w urzędach przez osoby mające trudności w komunikowaniu się.

Urząd jest zobligowany zapewnić osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn.zm.).

Urząd Gminy w Wilkowie informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenia należy dokonać składając wniosek, w którym należy uwzględnić rodzaj sprawy oraz termin przybycia do Urzędu.

Wniosek można złożyć:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie 46-113 Wilków, ul. Wrocławska 11 – pokój nr 9 (wejście A)
  • osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu pod numerem 774195511 w.113
  • osoba uprawniona może skorzystać z poczty elektronicznej pod adresem ug@wilkow.pl
  • złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP- Adres skrytki ePUAP: /k528ll0ysp/SkrytkaESP

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie można wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo - migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych);

Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

Katarzyna Winiecka
Podinspektor ds. administracyjnych
i ochrony danych osobowych