Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Wilków

Protokół z wyborów do Rady Gminy w Wilkowie

Link do strony internetowej Państwowej Komsji Wyborczej - wizualizacja wyników wyborów

Link do strony internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu

Kalendarz wyborczy

Uchwała Nr XXXII.261.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXXII.262.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim

Zarządzenie Nr ORG.0050.672.2018 z dnia 16 sierpnia  2018 r.  w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Terytorialnej Komisji Wyborczej

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o dyżurach Urzędnika Wyborczego

Informacja nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 17 września 2018 r. - zmiana godzin dyżurów GKW od 18 września b.r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Wilkowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 18 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych I osób upoważnionych przez pełnomocników komitetów wyborczych – dodatkowy dyżur w dniu 20 września 2018 r.

Uchwała nr 3.2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 24 września 2018 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

Informacja nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 25 września 2018 r. - zmiana godzin dyżuru GKW w dniu 26 września b.r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 1 października 2018 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta

Informacja nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 1 października 2018 r. - o terminach dyżurów Komisji

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Wilkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Wilkowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Wilkowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Wilkowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Wilkowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15

Informacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w sprawie terminu pierwszego posiedzenia

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Wilkowie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Wilków

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w gminie Wilków

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 w gminie Wilków

Informacja nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej pełnionych w dniach 20 i 21 października 2018 r.