Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) poniżej zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku 2017.

Do Urzędu Gminy w Wilkowie w 2017 roku wpłynęło 6 petycji, a odpowiedzi zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków.

Problematyka rozpatrywanych petycji:


 1. ORG.152.1.2017

Przedmiotem petycji była prośba o publikację wniosku dot. udostępnienia informacji publicznej na stronie internetowej lub BIP Gminy Wilków.

Sposób rozpatrzenia petycji:

 • Petycję przekazano na stanowisko Informatyka w celu zamieszczenia petycji w BIP Gminy Wilków.
 • Petycję rozpatrzono pozytywnie.
 • Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Petycje.

 1. ORG.152.2.2017

Przedmiotem petycji była prośba o przystąpienie Gminy Wilków do Konkursu Podwórko Nivea

Sposób rozpatrzenia petycji:

 • Petycję pozostawiono bez rozpatrzenia  na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w związku z brakiem złożenia wyjaśnień przez wnoszącego petycję w terminie wynikającym z cyt. wyżej przepisu.

 1. ORG.152.3.2017

Przedmiotem petycji była prośba o zamieszczenie na stałe w oficjalnym serwisie internetowym Gminy Wilków baneru mikroporady.

Sposób rozpatrzenia petycji:

 • Petycję przekazano na stanowisko Informatyka w celu zamieszczenia petycji w BIP Gminy Wilków.
 • Petycję rozpatrzono pozytywnie – baner mikroporady został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Wilków w zakładce: Aktualności: Strefa przedsiębiorcy.
 • Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Petycje.

 1. ORG.152.4.2017

Przedmiotem petycji była prośba o zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Wilków informacji o konferencji związanej z problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej.

Sposób rozpatrzenia petycji:

 • Petycję przekazano na stanowisko Informatyka w celu zamieszczenia petycji w BIP Gminy Wilków.
 • Petycję rozpatrzono pozytywnie. Informację umieszczono na stronie internetowej Gminy Wilków w zakładce: Aktualności: Ogłoszenia.
 • Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Petycje.

 1. ORG.152.5.2017

Przedmiotem petycji było utworzenie w oficjalnym serwisie internetowym Gminy Wilków (serwis WWW) – zakładki „Wiarygodna Firma” – z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy.

Sposób rozpatrzenia petycji:

 • Petycja została rozpatrzona negatywnie. Gmina Wilków nie zamieściła petycji na swojej stronie internetowej, gdyż nie traktuje jej jako portalu ogłoszeniowego dla firm.
 • Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Petycje.

 1. ORG.152.6.2017

Przedmiotem petycji było zamieszczenie informacji o nauce tabliczki mnożenia na stronie internetowej Gminy Wilków.

Sposób rozpatrzenia petycji:

 • Petycja została rozpatrzona negatywnie. Gmina Wilków nie zamieściła petycji na swojej stronie internetowej, gdyż nie traktuje jej jako portalu ogłoszeniowego dla firm.
 • Petycję przekazano do jednostek oświatowych na terenie Gminy Wilków.
 • Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Petycje.

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) informuję, że w 2017 roku nie wpłynęły do Rady Gminy w Wilkowie petycje, które winny być rozpatrywane w trybie wyżej wymienionej ustawy.

 

Informacje opracowano
na stanowisku ds. organizacyjnych
w Urzędzie Gminy w Wilkowie