Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja obrad Rady Gminy

Obraz przedstawia widok na Gminę Wilków z lotu ptaka. Dodatkowo umieszczono herb Gminy oraz ozdobny napis Gmina Wilków. Obraz jest linkiem do serwisu YouTube

 

OBRADY SĄ TRANSMITOWANE I UTRWALANE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK. TRANSMISJA OBRAD JEST DOSTĘPNA W SIECI INTERNET, NATOMIAST NAGRANIA Z SESJI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ I NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY ORAZ
SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ.

UCZESTNICZĄC W SESJI RADY GMINY WYRAŻACIE PAŃSTWO ZGODĘ NA PRZETWARZANIE I UPUBLICZNIANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Wilkowie, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 11 , 46-113 Wilków, e-mail: .
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wilkowie jest Pani Katarzyna Winiecka, tel. 77 419 55 11 wew.111, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  tj. zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
 4. Transmisja obrad sesji Rady Gminy w Wilkowie, jest dostępna w sieci Internet. Nagrania sesji zamieszczane są na kanale Urzędu Gminy w serwisie yotube.com. na czas nieokreślony. Transmisja odbywa się na żywo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
 6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  Może Pani/Pan złożyć do Urzędu Gminy wniosek  dotyczący:
  • sprostowania / poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymania operacji na danych osobowych lub usuwania danych(art. 18 RODO);
  • dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz kopia danych – art. 15 RODO).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 8. Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2018
  przez: Tomasz Dziergwa
 • opublikowano:
  22-11-2018 08:23
  przez: Tomasz Dziergwa
 • zmodyfikowano:
  06-03-2020 13:47
  przez: Tomasz Dziergwa
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 2988
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl