Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna - szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów Urzędu Gminy w Wilkowie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
klientów Urzędu Gminy w Wilkowie

 

Urząd Gminy w Wilkowie realizując zadania publiczne na rzecz i w interesie mieszkańców gminy przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informujemy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz. UE Nr L 119/1 z dnia 4.05.2016 r.)

 

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy w Wilkowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 11, 46-113 Wilków;
Może się Pani/Pan skontaktować z Urzędem w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków
- przez e-mail:
- telefonicznie: 77 419 55 11 wew. 111

 

  1. Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Wilkowie jest Pani Katarzyna Winiecka
Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków
- przez e-mail:
- telefonicznie: 77 419 55 11 wew. 111

 

  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- określonym w składanym przez Panią/Pana wniosku;
- niezbędności przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy;
- wypełnienia obowiązku, nałożonego przepisem prawa na Urząd Gminy;
- niezbędności dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów;
- niezbędności do wykonania zadania realizowanego przez Urząd Gminy w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 

  1. Okres przechowania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a ponadto przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

 

  1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które regulują cel przetwarzania.

 

  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

 

  1. Prawo wniesienia skargi do organu

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE Nr L119/1 z dnia 4.05.2016 r.).

 

  1. Podanie przez Panią/Pana danych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym  - konsekwencją nie podania danych będzie niemożność załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy.