Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2019

Uchwała nr 9/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilków.

Uchwała nr 30/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Wilków na 2019 rok.

Uchwała nr 72/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu przez Gminę Wilków.

Uchwała nr 144/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2018 rok.

Uchwała nr 385/2019 z dnia 5 września 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Uchwała nr 496/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2020 rok.

Uchwała nr 497/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2020 rok.

Uchwała nr 498/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków.