Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie do demontażu eternitu w 2019 r.

Dofinansowanie do demontażu eternitu

Wójt Gminy Wilków informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkurs o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.
W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem do demontażu pokrycia dachowego eternitem o złożenie informacji do Urzędu Gminy w Wilkowie.

Wniosek oraz wymagane załączniki należy złożyć do dnia 24.06.2019 r. w Urzędzie Gminy w Wilkowie w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. 3b).

Niniejszy wniosek wraz z załącznikami znajduje się w ww. Referacie oraz został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków (ochrona środowiska/gospodarka odpadami komunalnymi).

Nie ma możliwości przeznaczenia dotacji na nowe pokrycie dachowe.

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr telefonu 774195511 wew. 124 (osoba do kontaktu Krzysztofa Golec-Pianka, Tomasz Kin).

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o dofinansowanie
  2. Zał. Nr 2
  3. Zał. Nr 3
  4. Zał. Nr 4
  5. Klauzula informacyjna
  6. Zgoda

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb