Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zastępuje - przewidziane obecnie dla rad gmin - upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzona została również powszechna możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości.

Informacje i deklaracje na podatek rolny, leśny, od nieruchomości składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres /k528ll0ysp/skrytka lub na adres email Urzędu Gminy w Wilkowie:

Informacje i deklaracje składane w wersji elektronicznej należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Wzory formularzy zostały wprowadzone:

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-07-2019
  przez: Tomasz Dziergwa
 • opublikowano:
  08-07-2019 10:07
  przez: Tomasz Dziergwa
 • zmodyfikowano:
  08-07-2019 10:41
  przez: Tomasz Dziergwa
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 960
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl