Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Wójta Gminy Wilków z dnia 12.08.2019 r., Nr 146 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

UCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Załącznik do uchwały nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Postanowienie nr 524/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wilków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  oraz o dyżurach Urzędnika Wyborczego

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 29 sierpnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

DOCWniosek o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa.DOC (72,50KB)

DOCZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.DOC (62,50KB)

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do OKW przez komitety wyborcze

Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych i osób upoważnionych przez Pełnomocników Komitetów Wyborczych o dodatkowym dyżurze Urzędnika Wyborczego w dniu 18 września 2019 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 23 września 2019 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienie NR 556/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisjach wyborczych

Informacja dla mężów zaufania, obserwatorów społecznych i obserwatorów międzynarodowych

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisjach wyborczych - zmiana na dzień 11.10.2019 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 października br. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 1

Informacja dla mężów zaufania, obserwatorów społecznych i obserwatorów międzynarodowych - zmiana na dzień 11.10.2019 r.