Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja obowiązująca od dnia 1 listopada 2019

  1. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
  1. dla przedszkoli  829,12  zł,
  2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 506,44 zł,
  1. Statystyczna liczba uczniów - aktualizacja:

L.p.

Nazwa szkoły /przedszkola

Ogółem

liczba dzieci /uczniów

w tym

niepełnosprawnych

objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Idzikowicach

136

2,67

0 1

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bukowiu

84,67

3

0

0

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Wilkowie (klasy gimnazjalne)

51

2

0

0

4.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Wilkowie

64

2,67

0

0

5.

Publiczne Przedszkole
w Idzikowicach   

55,67

1

0

0

6.

Publiczne Przedszkole
w Wilkowie

43,67

2

0

0

7.

Oddział Przedszkolny zorganizowany w Szkole Podstawowej w Bukowiu

18,67

0

0

0

 

3. Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi - 1,296

 

Wilków, 24.10.2019 r.