Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków

Wilków, dnia 2019-11-27

 GK. 271.13.2019

 

Informacja z otwarcia ofert   

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na: Odbiór, transport   i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków  (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod  nr 624142-N-2019  z dnia 19.11.2019 r.).
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
                                                     650 000,00 zł brutto

Do przetargu w terminie wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Pojazdy    z normą minimum euro 5

Termin realizacji zamówienia

Termin płatności

 

Okres

gwarancji

1.

Remondis Opole         Sp. z o.o                         Al. Przyjaźni 9,
45-573 Opole

738 882,00 zł

5 szt.

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

do 21 dni

Nie dotyczy

2.

Zakład Wodociągów  i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. zo.o    ul. Mariańska 2,
46-100 Namysłów

 

646 326,00 zł

7 szt.

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

do 21 dni

Nie dotyczy

Niniejsza informacja z sesji otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.wilkow.pl w dniu 27.11.2019 r.

 

                                                                                Wójt Gminy Wilków
                                                                                  mgr Bogdan Zdyb