Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów.

GK. 271.12.2019

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na zadanie: Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod Nr 621486 - N-2019 z dnia 13.11.2019r.).

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 480 000,00 zł brutto.

Do przetargu w terminie wpłynęły następujące oferty Wykonawców:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Okres gwarancji

Termin realizacji zamówienia

Termin płatności

1.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.
ul. Południowa 1
56-400 Oleśnica

698 933,71 zł

84 miesięcy

do 20.05.2020 r.

do 21 dni

2.

Komplex Sp. z o.o.
ul. Drzewieckiego 3
46-100 Namysłów

435 000,00 zł

84 miesięcy

do 20.05.2020 r.

do 21 dni

3.

Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAWI
ul. Magazynowa 1
45-119 Opole

316 965,65 zł

84 miesięcy

do 20.05.2020 r.

do 21 dni

4.

Wasbud Robert Wąs
ul. Wrocławska 51
49-200 Grodków

420 069,24 zł

84 miesięcy

do 20.05.2020 r.

do 21 dni

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
ul. Oławska 26a
49-300 Brzeg

359 009,71 zł

84 miesięcy

do 20.05.2020 r.

do 21 dni

6.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

361 240,67 zł

84 miesięcy

do 20.05.2020 r.

do 21 dni

7.

VIANKO Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 3
47-120 Zawadzkie

264 494,30

84 miesięcy

do 20.05.2020 r.

do 21 dni

8.

P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

354 496,49 zł

84 miesięcy

do 20.05.2020 r.

do 21 dni

 

 

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb