Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków

Wójt Gminy Wilków na podstawie art. 38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r.   poz.65)  oraz  §  6 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r., poz.1490)

ogłasza

I publiczny przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków

Oznaczenie nieruch. dz.nr, km., KW

Powierzchnia w ha

Położenie

Cena wywoławcza nieruchomości
Netto zł

 

Kwota wadium
w zł

Opis nieruchomości wolnych od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań

1034/12 km.3 KW  OP1U/00021017/5

0,2001

Wilków ul. Akacjowa

52.850

5.300

Nieruchomość niezabudowana, w terenie zabudowy mieszkaniowej przy ul. Aleja Róż.

1034/13 km.3  KW  

OP1U/ 00021017/5

0,2141

Wilków

40.000

4.000

Nieruchomość niezabudowana w terenie zabudowy mieszkaniowej w drugiej linii zabudowań w stosunku do ul. Aleja Róż

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży usytuowane są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Wilkowie przy ul. Aleja Róż oraz w drugiej linii zabudowań w stosunku do tej ulicy. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wilków stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i objęte są: symbolem „14MN”. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg  odbędzie się  w dniu 30 marca  2020 r.  o  godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do godz. 13:30 w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 25 marca 2020 r. lub na konto Urzędu Gminy BS Wilków 40 8890 1037 0012 0333 2002 0007. Wadium winno być uznane na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 25 marca 2020r.

Wpłata wadium powinna określać: osoby które będą brać udział w licytacji, kwotę oraz numer działki której dotyczy.  Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony  podatek VAT 23%. Nabywca pokrywa koszty notarialne oraz opłatę sądową  związaną z nabyciem nieruchomości.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę  od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena sprzedaży nieruchomości w formie  przetargu nie może być rozłożona  na raty.

Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w pokoju nr 4, budynku B Urzędu Gminy w Wilkowie, telefon 774195511.

Regulamin przetargu

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb