Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odwołanie przetargów na zbycie nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn.zm.)

Wójt Gminy Wilków odwołuje:

  1. Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków położonych w Wilkowie, oznaczonych geodezyjnie jako działkinr1668/11 i 1668/12 wyznaczony na dzień 30 marca 2020 r. na godzinę 9:30.
  2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilków położonych w Wilkowie, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1034/12 i 1034/13 wyznaczony na dzień 30 marca 2020 r. na godzinę 11:00.

Przyczyna odwołania przetargów: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie.

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb