Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje w roku 2020

Przedmiot petycji: Petycja w interesie publicznym w zakresie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
Przedmiot petycji: Petycja w interesie publicznym w zakresie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
Numer petycji: 1/2020
Podmiot wnoszący: Koalicja Polska Wolna od 5G
Data złożenia: 24.03.2020 r.
Data złożenia: 26.03.2020 r.
Przebieg postępowania: Uchwała Nr 7.2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej petycji wniesionej w interesie publicznym w zakresie podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
Odpowiedź:

Odpowiedź z dnia 1 lipca 2020 r.

 

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie udostępnienia platformy zakupowej
Numer petycji: 2/2020
Podmiot wnoszący: Open Nexus Sp. z o.o. w Poznaniu
Szulc-Efekt Sp. z o.o. w Warszawie
Data złożenia: 27.03.2020 r.
Odpowiedź:

Petycję pozostawiono bez rozpatrzenia na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w związku z brakiem złożenia wyjaśnień przez wnoszącego petycję w terminie wynikającym z cyt. wyżej przepisu.

 

Przedmiot petycji: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)
Przedmiot petycji: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)
Numer petycji: 3/2020
Podmiot wnoszący:

Brak zgody na ujawnienie danych osobowych

Data złożenia: 03.04.2020 r.
Data złożenia: 06.04.2020 r.
Przebieg postępowania: Uchwała Nr 8.2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej petycji wniesionej w interesie publicznym w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego
Odpowiedź: Odpowiedź z dnia 1 lipca 2020 r.

 

Przedmiot petycji: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Numer petycji: 4/2020
Podmiot wnoszący: Renata Sutor
Data złożenia: 01.06.2020 r.
Przebieg postępowania: Uchwała Nr 9.2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej petycji wniesionej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Odpowiedź:

Odpowiedź z dnia 1 lipca 2020 r.

 

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie dezynfekcji
Przedmiot petycji: Petycja w sprawie dezynfekcji
Numer petycji: 5/2020
Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt Sp. z o.o. w Warszawie
Data złożenia: 11.08.2020 r.
Data złożenia: 21.08.2020 r.
Odpowiedź: Odpowiedź z dnia 4 listopada 2020 r.

 

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV - 2
Numer petycji: 6/2020
Podmiot wnoszący: Amadeus Kruty
Data złożenia: 11.12.2020 r.
Przebieg postępowania: Przedłużenie terminu rozpatrzenia petycji.
Przebieg postępowania: Uchwała Nr 11.2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej petycji wniesionej w interesie publicznym w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Odpowiedź: Odpowiedź z dnia 5 maja 2021 r.

 

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie obrony prawdy wolności i godności człowieka
Numer petycji: 7/2020
Podmiot wnoszący: Teresa Garland
Data złożenia: 21.12.2020 r.
Przebieg postępowania: Przedłużenie terminu rozpatrzenia petycji.
Przebieg postępowania: Uchwała Nr 12.2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii dotyczącej petycji wniesionej w sprawie obrony prawdy, wolności i godności człowieka.
Odpowiedź: Odpowiedź z dnia 5 maja 2021 r.