Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o VI ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków

Wójt Gminy Wilków na podstawie art. 38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r.   poz.65)  oraz  § 6 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r., poz.1490)

ogłasza

VI  publiczny  przetarg  ustny
na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków

Oznaczenie nieruch. dz.nr, km., KW

Powierzchnia w ha

Położenie

Cena wywoławcza nieruchomości
Netto zł

Kwota wadium
w zł

Opis nieruchomości wolnych od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań

1668/11 km.2  KW  

OP1U/00038516/5

0,1024

Wilków

33.000

3.300

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę, w IV linii zabudowy w stosunku do drogi wojewódzkiej.

1668/12 km.2  KW  

OP1U/00038516/5

0,1025

Wilków

33.000

3.300

Nieruchomość przeznaczona   pod zabudowę, w IV linii zabudowy w stosunku do drogi wojewódzkiej.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży usytuowane są na terenie nowego osiedla domków jednorodzinnych w Wilkowie. w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wilków stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i objęte są symbolem „2MNa” i „2MNb”.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż powyższych nieruchomości odbył się 26 kwietnia 2019 r., II przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż powyższych nieruchomości odbył się 14 czerwca 2019 r., III przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż powyższych nieruchomości odbył się 12 września 2019 r., IV przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż powyższych nieruchomości odbył się 31 października 2019 r., V przetarg publiczny ustny nieograniczony został odwołany 26 marca 2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Domu Kultury w Wilkowie ul. Wrocławska 16.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do godz.13:30 w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 24 czerwca 2020 r. lub na konto Urzędu Gminy Wilków 40 8890 1037 0012 0333 2002 0007. Wadium winno być uznane na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 24 marca 2020 r.

Wpłata wadium powinna określać: osoby które będą brać udział w licytacji, kwotę oraz numer działki której dotyczy. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony  podatek VAT 23%. Nabywca pokrywa koszty notarialne oraz opłatę sądową  związaną z nabyciem nieruchomości.

Osoby, które nie ukończyły 40 lat  i zabudują nabywaną nieruchomość budynkiem mieszkalnym w terminie 5 lat od czasu nabycia działki, mogą nabyć  nieruchomość z 30% bonifikatą.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena sprzedaży nieruchomości w formie  przetargu nie może być rozłożona  na raty.

Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w pokoju nr 4, budynku B Urzędu Gminy w Wilkowie, telefon 774195511.

Regulamin przetargu

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb