Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wilków, dnia 16 czerwca 2020 r.

GK.6733.1.2020.EH                                                            

 

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pod nazwą: ,,Budowa sieci wodociągowej’’

Adres inwestycji: działka nr 393, KM 2, obręb Wojciechów, gmina Wilków.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

Wójt Gminy Wilków

podaje do wiadomości, że w dniu 16 czerwca 2020 r. została wydana decyzja nr GK.6733.1.2020.EH o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji  w Urzędzie Gminy  w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków /od poniedziałku do piątku/w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500, w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, tj. od dnia 16.06.2020 r.

 

                                                                                                               Wójt Gminy Wilków
                                                                                                                 mgr Bogdan Zdyb

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-06-2020
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • opublikowano:
  16-06-2020 11:41
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 84
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl