Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Wilków w 2019 r.

ORG.152.5.2020.JD

 

W 2019 roku do Urzędu Gminy w Wilkowie wpłynęło 9 petycji. Odpowiedzi na petycje zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków .

Problematyka i sposób załatwienia rozpatrywanych petycji:

1. Przedmiot petycji: petycja w sprawie przystąpienia do programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2019.
Sposób załatwienia petycji:
Petycję pozostawiono bez rozpatrzenia na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w związku z brakiem złożenia wyjaśnień przez wnoszącego petycję w terminie wynikającym z cyt. wyżej przepisu.

2. Przedmiot petycji: petycja w sprawie wspierania mikroprzedsiębiorczości.
Sposób załatwienia petycji: petycję rozpatrzono pozytywnie.
Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Petycje.

3. Przedmiot petycji: petycja w sprawie korzystania z usług telekomunikacyjnych.
Sposób załatwienia petycji: petycję rozpatrzono pozytywnie.
Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Petycje.

4. Przedmiot petycji: petycja w sprawie zakupu parku maszynowego.
Sposób załatwienia petycji: petycję rozpatrzono pozytywnie.
Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Petycje.

5. Przedmiot petycji: petycja w sprawie służbowych telefonów komórkowych pracowników urzędu.
Sposób załatwienia petycji: petycję rozpatrzono pozytywnie.
Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Petycje.

6. Przedmiot petycji: petycja w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych.
Sposób załatwienia petycji: petycję rozpatrzono pozytywnie.
Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Petycje.

7. Przedmiot petycji: petycja w sprawie wykonywania kontroli nad realizacją rozkładów jazdy.
Sposób załatwienia petycji: petycję rozpatrzono pozytywnie.
Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Petycje.

8. Przedmiot petycji: petycja w sprawie terminali płatniczych.
Sposób załatwienia petycji: petycję rozpatrzono pozytywnie.
Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Petycje.
 

9. Przedmiot petycji: petycja w sprawie umieszczania informacji na węzłach komunikacyjnych i przesiadkowych.
Sposób załatwienia petycji: petycję rozpatrzono pozytywnie.
Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Petycje.

 

Informację opracowano na stanowisku ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Wilkowie.

 

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb