Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2021 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.415.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.416.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.417.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.418.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.419.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.420.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.421.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Zarządzenie Nr ORG.0050.422.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr ORG.0050.422A.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek objętych wspólną obsługą finansową, administracyjną i organizacyjną

Zarządzenie Nr ORG.0050.423.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.424.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.425.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.426.2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego po przeprowadzeniu Powszechnego Spisu Rolnego w 2021 roku na terenie gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.427.2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.428.2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.429.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.430.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.431.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.432.2021 z dnia 15.01.2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr ORG.0050.433.2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 2021

Zarządzenie Nr ORG.0050.434.2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.435.2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.436.2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
sprawie uchylenia zarządzenia

Zarządzenie Nr ORG.0050.437.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.438.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.439.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Dyrektorom Szkół sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.440.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.441.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.442.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.443.2021 z dnia 5 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.444.2021 z dnia 5 lutego 2021 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.445.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr ORG.0050.446.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Zarządzenie Nr ORG.0050.446A.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.447.2021 z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.448.2021 z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr ORG.0050.449.2021 z dnia 16 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.450.2021 z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Stroik Wielkanocny Wilków 2021 i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.451.2021 z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.452.2021 z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.452a.2021 z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr ORG.0050.453.2021 z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.453a.2021 z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.454.2021 z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.455.2021 z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.456.2021 z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.457.2021 z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.458.2021 z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.459.2021 z dnia 5 marca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.460.2021 z dnia 8 marca 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.461.2021 z dnia 12 marca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.462.2021 z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.463.2021 z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.464.2021 z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie i informacji o stanie mienia Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.465.2021 z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.466.2021 z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.467.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.468.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.469.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.470.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020

Zarządzenie Nr ORG.0050.471.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Wojciechowie”

Zarządzenie Nr ORG.0050.472.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.473.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.474.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.475.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.476.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie przedstawienia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wilków za rok 2020”

Zarządzenie Nr ORG.0050.477.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.478.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia VII Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie i powołania Jury

Zarządzenie Nr ORG.0050.479.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.480.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.481.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.482.2021 z dnia 04 maja 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.483.2021 z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.484.2021 z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.485.2021 z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wilków za 2020 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.486.2021 z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.486A.2021 z dnia 31 maja 2021 r. 
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.422.2021 Wójta Gminy Wilków z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr ORG.0050.487.2021 z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia

Zarządzenie Nr ORG.0050.488.2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Wilków do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr ORG.0050.489.2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.490.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych”

Zarządzenie Nr ORG.0050.491.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych”

Zarządzenie Nr ORG.0050.492.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.493.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.494.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.495.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Krzyków

Zarządzenie Nr ORG.0050.496.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.497.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie upoważnienia do wystawiania i podpisywania tytułów wykonawczych, w tym w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków

Zarządzenie Nr ORG.0050.498.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.478.2021 Wójta Gminy Wilków z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia VII Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie i powołania Jury

Zarządzenie Nr ORG.0050.499.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.500.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.501.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.452A.2021 Wójta Gminy Wilków z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr ORG.0050.502.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.503.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.504.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.505.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.506.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.507.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.45.2019 Wójta Gminy Wilków z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego

Zarządzenie Nr ORG.0050.508.2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.509.2021 z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.510.2021 z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.511.2021 z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.512.2021 z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.513.2021 z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.514.2021 z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.515.2021 z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.516.2021 z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Wojciechowie”

Zarządzenie Nr ORG.0050.517.2021 z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego inwestycji pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach”

Zarządzenie Nr ORG.0050.518.2021 z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.519.2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.520.2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.521.2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r.
o zmianie zarządzenia Nr ORG.0050.421.2021 Wójta Gminy Wilków z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 złotych

Zarządzenie Nr ORG.0050.522.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.523.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr ORG.0050.524.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.525.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.526.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.526a.2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.526b.2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.527.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2021 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.528.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.528a.2021 z dnia 1 września 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.529.2021 z dnia 6 września 2021 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn.: "Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach"

Zarządzenie Nr ORG.0050.530.2021 z dnia 6 września 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.531.2021 z dnia 6 września 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr Romanowi Półrolniczakowi – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.532.2021 z dnia 6 września 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.533.2021 z dnia 6 września 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Dorocie Jędzierowskiej – Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.534.2021 z dnia 6 września 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.535.2021 z dnia 13 września 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.536.2021 z dnia 13 września 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.537.2021 z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.538.2021 z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.539.2021 z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.540.2021 z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.541.2021 z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.542.2021 z dnia 21 września 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.543.2021 z dnia 23 września 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.544.2021 z dnia 23 września 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.545.2021 z dnia 24 września 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.546.2021 z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości

Zarządzenie Nr ORG.0050.547.2021 z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.548.2021 z dnia 30 września 2021 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.549.2021 z dnia 1 października 2021 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.550.2021 z dnia 1 października 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.551.2021 z dnia 1 października 2021 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.552.2021 z dnia 5 października 2021 r. 
w sprawie przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego do konsultacji

Zarządzenie Nr ORG.0050.553.2021 z dnia 5 października 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.554.2021 z dnia 6 października 2021 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.554a.2021 z dnia 8 października 2021 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.555.2021 z dnia 11 października 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.556.2021 z dnia 11 października 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.557.2021 z dnia 12 października 2021 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.558.2021 z dnia 18 października 2021 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.559.2021 z dnia 25 października 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.560.2021 z dnia 25 października 2021 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.561.2021 z dnia 25 października 2021 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.562.2021 z dnia 25 października 2021 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.563.2021 z dnia 25 października 2021 r. 
w sprawie upoważnienia do wystawiania i podpisywania upomnień i tytułów wykonawczych, w tym w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakresie należności gminnych innych niż podatkowe

Zarządzenie Nr ORG.0050.564.2021 z dnia 25 października 2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.565.2021 z dnia 25 października 2021 r. 
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wilków za rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr ORG.0050.566.2021 z dnia 27 października 2021 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.567.2021 z dnia 2 listopada 2021 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.568.2021 z dnia 2 listopada 2021 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.569.2021 z dnia 4 listopada 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.570.2021 z dnia 5 listopada 2021 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.570a.2021 z dnia 5 listopada 2021 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.571.2021 z dnia 8 listopada 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.572.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. 
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.573.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. 
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.574.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. 
w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie Nr ORG.0050.575.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.576.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.577.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.578.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.579.2021 z dnia 19 listopada 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. Szopka Betlejemska Wilków 2021 i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.580.2021 z dnia 19 listopada 2021 r. 
w sprawie powołania gminnych komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie Nr ORG.0050.581.2021 z dnia 23 listopada 2021 r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków”

Zarządzenie Nr ORG.0050.582.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. 
w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2022 rok przedłożonej Radzie Gminy w Wilkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu zarządzeniem Nr ORG.0050.573.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.583.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.584.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.585.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.586.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.587.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.588.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr ORG.0050.589.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.590.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.591.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.592.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia

Zarządzenie Nr ORG.0050.593.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.594.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.595.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.596.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr ORG.0050.597.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr ORG.0050.598.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem nieruchomości lub ich części oraz sprzętu stanowiących własność Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.599.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.600.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.601.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Zarządzenie Nr ORG.0050.602.2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.603.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.604.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.605.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.606.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.607.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.608.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy w Wilkowi

Zarządzenie Nr ORG.0050.609.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

Zarządzenie Nr ORG.0050.610.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wilkowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wilków